Fødselstallene vil etter hvert stagnere av seg selv, mener forskere. (Foto: Frank May, NTB scanpix)
Fødselstallene vil etter hvert stagnere av seg selv, mener forskere. (Foto: Frank May, NTB scanpix)

Forskere tror ikke vi blir flere enn 11 milliarder mennesker

Hvordan skal det gå når Jordas befolkning bare øker og øker? Forskere er ikke så bekymret. Antallet vil trolig stagnere når vi er blitt 11 milliarder, viser beregninger.

Selv om befolkningsveksten legger stadig mer press på Jordas ressurser, er antall mennesker i verden faktisk i ferd med å stagnere, mener danske forskere. Trolig vil verdens befolkning nå en topp på 9, 10 eller 11 milliarder, når antallet nyfødte barn så å si har funnet et fast leie, skriver Videnskap.dk.

Årsaken er blant annet at barn overlever i flere år enn tidligere, samtidig som kvinner generelt føder færre og færre barn.

– Stadig mer like

Forskerne mener at verdens land kommer til å ligne mer og mer på hverandre, i takt med at inntektene stiger og færre barn og voksne dør av infeksjonssykdommer som diaré og malaria.

Flere og flere får dekket grunnleggende behov for vann og mat og flytter til byer. Spesielt flere kvinner får mer utdanning og mulighet til å arbeide. I tillegg får de tilgang til prevensjon.

All erfaring viser at når det går bedre i et land på disse parametrene, så føder kvinner færre barn enn da de levde under fattigere kår. Dette har blant annet vært utviklingen i land som Norge og Danmark i flere generasjoner.

Omvendt bekymring

– Vi hadde en gang en meget høy fertilitetsrate på omkring fem levendefødte barn per kvinne, det samme som i andre tidligere landbrukssamfunn i Vesten, hvor det også blir født langt færre barn i dag. Nå synker fertilitetsraten tilsvarende i stort sett alle land i verden, sier Flemming Konradsen ved Københavns Universitet. Som professor i global miljøhelse holder han nærmest fingeren på verdens puls.

Hvis du på saklig grunnlag vil bekymre deg om befolkningsutviklingen på globalt plan, bør du overveie å snu forestillingen din helt på hodet. For om noen år kan bekymringen for at vi stadig blir flere, være snudd til bekymring for at vi blir færre.

– Nedgang i befolkningen er allerede et problem i østeuropeiske land, Japan og andre steder. Så vår oppmerksomhet vil vende seg fra en bekymring over stigning i befolkningstall til bekymring over nedgang. Det vil bety at det vil være færre unge og flere eldre, mener professor i biodemografi, James W. Vaupel.

Powered by Labrador CMS