Få nordmenn går i kirken

Nordmenn er blant de minst aktive kirkegjengerne i Europa, likevel går en av fire i kirken på spesielle helligdager.

De aller fleste europeere går oftere i kirken enn det nordmenn gjør.

Dette viser ferske tall fra European Social Survey (ESS), tilrettelagt av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

34 000 europeere fra 17 land har svart på spørsmål om hvor ofte de deltar i gudstjenester og på religiøse møter.

12 prosent går én gang i måneden

Blant nordmenn er det bare 12 prosent som går i kirken oftere enn en gang i måneden, 25 prosent går bare på spesielle helligdager, 26 prosent går sjeldnere, mens 37 prosent sier at de aldri går i kirken.

Polakker går mest i kirken, tre av fire sier de går minst en gang i måneden, mens tsjekkerne går minst i kirken, her er det tre av fire som sjelden eller aldri deltar på gudstjeneste.

I Norden er det svenskene som skiller seg ut, bare 17 prosent går i kirken på spesielle høytidsdager, mens finner, dansker er omtrent like aktive som nordmenn.

De unge går sjelden i kirken

De yngste går sjelden i kirken, blant dem under 30 år deltar to av fire aldri på gudstjenester, mens blant dem over 60 år er det en av fire som svarer det samme.

Blant dem som går regelmessig i kirken er det like mange unge som eldre, ca seks prosent. Kvinner går noe oftere i kirken enn det menn gjør.

Kvinner ber mest

Kvinner ber mye oftere enn det menn gjør. På spørsmål om hvor ofte man ber, bortsett fra de gangene man går til gudstjeneste, svarer tre av ti kvinner at de ber ukentlig eller oftere.

Bare halvparten så mange menn ber så ofte. To av ti kvinner og en av ti menn ber hver dag. Åtte av ti menn svarer at de sjelden eller aldri ber, seks av ti kvinner svarer det samme.

Det er også stor forskjell mellom de ulike aldersgruppene. Blant dem over 60 år er det to av ti som ber hver dag, blant dem under 30 er det en av ti.

Kvinner mest religiøse

Resultatene tyder på at kvinner er mer religiøse enn menn. På en skala fra 0 til ti hvor 0 betyr ikke religiøs i det hele tatt og ti betyr veldig religiøs, plasserer kvinner seg gjennomsnittlig på 4,5, mens menn ligger på 3,5.

De eldste er mer religiøse enn de yngste. Folk over 60 år plasserer seg på 4,7, mens de under 30 ligger gjennomsnittlig på verdien 3,3.

Sammenlignet med resten av Europa er nordmenn blant de aller minst religiøse, bare tsjekkere, estlendere og dansker er mindre religiøse enn oss.

Mens grekerne topper statistikken foran polakkene og plasserer seg på verdien 7,3.

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS