Afrikas befolkning vil firedobles fra nå og fram til år 2100, viser nye og sikrere FN-prognoser. Dette vil presse verdens samlede befolkning opp mot 11 milliarder ved århundreskiftet, ifølge en amerikansk FN-støttet rapport som er publisert i tidsskriftet Science. (Foto: Steve Pastor, Wikimedia Commons)
Afrikas befolkning vil firedobles fra nå og fram til år 2100, viser nye og sikrere FN-prognoser. Dette vil presse verdens samlede befolkning opp mot 11 milliarder ved århundreskiftet, ifølge en amerikansk FN-støttet rapport som er publisert i tidsskriftet Science. (Foto: Steve Pastor, Wikimedia Commons)

11 milliarder mennesker på jorda i år 2100

Befolkningsøkningen vil ikke stanse likevel, på grunn av Afrika.

Jordas befolkning vil fortsatt stige fra dagens sju milliarder, men vil ikke flate ut med ni milliarder mennesker rundt 2050, slik tidligere prognoser har spådd.

Afrika vokser

En ny FN-rapport, utarbeidet av amerikanske forskere, viser at folketallet i Afrika vil øke fra dagens en milliard til fire milliarder rundt 2100. Fødselstallene i områdene sør for Sahara har nemlig ikke avtatt så raskt som ventet. Dette skyldes dels mangel på prevensjon, dels redusert dødelighet av HIV, ifølge en nyhetsmelding fra tidsskriftet Science, der resultatene publiseres.

På grunn av denne afrikanske befolkningseksplosjonen vil jordas folketall fortsette å stige, og runde 11 milliarder rundt neste århundreskifte.

Andre deler av verden vil ikke bidra like sterkt. Asia vil flate ut i 2050 fra dagens 4,4 milliarder til rundt 5 milliarder, for så å avta. Også Amerika og Europa er ventet å stabilisere seg eller avta, ifølge rapporten.

Prognoser for befolkningsutvikling fram mot år 2100. Den stiplede linjen i prognosen for hele jorda viser hvordan de gamle metodene ga større usikkerhet. Lys fargelegging viser grensen for 95 prosent sannsynlighet for riktig prognose, mens mørk fargelegging viser området for 80 prosent sannsynlighet. (Foto: (Figur: A. Raftery / Univ. of Washington, bearbeidet av forskning.no))
Prognoser for befolkningsutvikling fram mot år 2100. Den stiplede linjen i prognosen for hele jorda viser hvordan de gamle metodene ga større usikkerhet. Lys fargelegging viser grensen for 95 prosent sannsynlighet for riktig prognose, mens mørk fargelegging viser området for 80 prosent sannsynlighet. (Foto: (Figur: A. Raftery / Univ. of Washington, bearbeidet av forskning.no))

Nye statistiske metoder

Den nye rapporten bruker statistiske metoder basert også på FNs nyeste befolkningsdata framfor bare ekspertvurderinger av hvordan tallene endrer seg, ifølge en nyhetsmelding fra University of Washington.

Den raske befolkningsveksten i Afrika kan gi store utfordringer i form av utarmede naturressurser og sosial uro, ifølge meldingen fra Science.

Forskerne bak studien mener at programmer for familieplanlegging og bedre utdannelse for jenter er viktige tiltak som kan redusere fødselstallene.

Referanse:

P. Gerland et.al: World population stabilization unlikely this century, Science 18.9.2014, doi.10.1126

Powered by Labrador CMS