Folksomt i Karl Johans gate i Oslo, men befolkningsveksten i Norge er lavere enn på lenge. (Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix)
Folksomt i Karl Johans gate i Oslo, men befolkningsveksten i Norge er lavere enn på lenge. (Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix)

Lav befolkningsvekst i Norge i andre kvartal

Lavere innvandring og færre fødsler fører til at befolkningsveksten i Norge nå er på sitt laveste siden 2005.

Publisert

Det bodde i alt 5 312 300 personer i Norge 1. juli i år, ifølge SSB.

Folketallet økte med 9600 i månedene april, mai og juni. Det er 1050 færre enn i samme periode i fjor. Man må helt tilbake til 2005 for å finne en svakere folkevekst i andre kvartal.

Lavere innvandring er hovedgrunnen til denne utviklingen. Det innvandret 10 700 personer, noe som utgjør en nedgang på 1700 personer fra året før.

Færre fra Syria og Eritrea

Nettoinnvandring – tallet på dem som har innvandret minus tallet på dem som har utvandret – ble 4600 personer. Det er omtrent halvparten av nivået på nettoinnvandringen i samme periode i årene 2008-2012, da innvandringen langt høyere.

Nedgangen i innvandring skyldes i hovedsak at det kommer færre med syrisk eller eritreisk statsborgerskap. Det har også vært en liten nedgang i innvandringen fra Afghanistan og Somalia.

Fra land i Øst-Europa har det imidlertid vært en liten økning i nettoinnvandringen.

Lavere folketall i flere fylker

Det ble født 14 700 barn i andre kvartal. Det er en nedgang på 400 fra samme kvartal i fjor og omtrent 4 prosent lavere enn gjennomsnittet for april, mai og juni i de siste 20 årene. Antallet dødsfall holdt seg konstant.

Fødselsoverskuddet var størst i Oslo, Rogaland, Akershus, Hordaland og Vest-Agder når man ser overskuddet i sammenheng med det totale folketallet i fylket.

I fylkene Hedmark, Oppland og Telemark døde det flere enn det ble født.

I andre kvartal gikk folketallet litt tilbake i fylkene Finnmark, Oppland, Vest-Agder og Sogn og Fjordane. Resten av fylkene hadde befolkningsvekst, og veksten var størst i Oslo og Akershus.