27 471 babyer er født i første halvår i år. Det er 1157 flere enn i samme tidsrom i fjor.
27 471 babyer er født i første halvår i år. Det er 1157 flere enn i samme tidsrom i fjor.

Fødselstallet stiger etter koronaåret

I Norge er det født 1157 flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. Sogn og Fjordane topper lista med over 37 prosent flere fødsler.

Heller ikke i Nordland har folk ligget på latsiden. Her har antallet fødsler økt med nesten 20 prosent. Ved Lofoten sykehus har de hatt nesten dobbelt så mange fødsler i første halvår i år som på samme tid i fjor.

I alt er 27 471 fødsler registrert fra januar til og med juni, mot 26 314 i samme tidsrom i fjor, viser tall NTB har hentet inn fra helseforetakene.

Det er en oppgang på 4,4 prosent.

Oppgangen gjelder både førstegangs- og flergangsfødende.

SSB overrasket

Økningen er overraskende, mener demograf Astrid Syse i Statistisk sentralbyrå (SSB).

– I økonomisk usikre tider og i krisetider er det heller slik at folk ofte utsetter å få barn, sier Syse til NTB.

SSB hadde ventet at trenden med nedadgående fødselstall ville snu først i 2023–2024. Nå kan det altså se ut til at folk har foregrepet utviklingen og hygget seg med det de kan i koronatida.

– Gitt at det er såpass sammenfall i tid, er det lett å tro at det har med saken å gjøre, sier Syse, som også peker på at alderen på førstegangsfødende har økt.

– Kanskje det ikke er så mange som har rom for å vente. Men det er vanskelig å vite om oppgangen bare er et blaff, sier hun.

Mest i vest

Folk i Sogn og Fjordane går av med seieren som de mest produktive i koronaåret. Ved Helse Førde har antallet fødsler steget fra 363 i første halvår i fjor til 498 i år, en oppgang på hele 37,2 prosent.

Også i nord har mange brukt koronatida til familieforøkelser.

Ved Nordlandssykehuset har fødselstallet steget med nesten 20 prosent sammenlignet med i fjor, UNN i Tromsø har telt nesten 11 prosent flere fødsler, mens Helgelandssykehuset har 9,5 prosent flere.

Falt i Finnmark

I Finnmark er det imidlertid motsatt: Her brukte folk fjorårets lyse sommernetter til andre ting enn å lage barn, og fødselstallet i første halvår i år har falt med over 7 prosent mot fjorårets.

Også ved Sykehuset Innlandet ble det født færre barn i første halvår i år enn i fjor. Her er tallet 1252 mot 1330, en nedgang på 5,9 prosent.

Ahus, St. Olav i Trondheim, Sørlandet sykehus og Helse Fonna kan derimot notere en solid oppgang på mellom 6,5 og 9,5 prosent.

Ved de andre helseforetakene er det kun mindre endringer.

2020 laveste noen gang

Årets oppgang må imidlertid leses i lys av at fødselstallet i 2020 var det laveste som noen gang er registrert i Norge.

Ifølge SSB ble det født 42,8 barn per 1.000 kvinner, noe som er en nedgang på 2,9 prosent fra året før.

Likevel har årets oppgang allerede passert fjorårets nedgang.

I fjor ble det født 52979 barn i Norge, mot 54495 i 2019 og 55100 i 2018.

(©NTB)

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS