Kunnskapsminister Guri Melby (V) mener at hvis overskuddet av lærere øker slik som SSB har beregnet, vil det gi gode forutsetninger for at alle som jobber i skole og barnehage i framtiden har riktig kompetanse.
Kunnskapsminister Guri Melby (V) mener at hvis overskuddet av lærere øker slik som SSB har beregnet, vil det gi gode forutsetninger for at alle som jobber i skole og barnehage i framtiden har riktig kompetanse.

SSB-rapport: Det kan bli overskudd av lærere fram mot 2040

For første gang viser beregninger fra SSB at det kan bli overskudd av grunnskolelærere fram mot 2040. Nedgang i befolkningsveksten er hovedårsaken.

Det er i rapporten Lærermod at Statistisk sentralbyrå (SSB) framskriver et læreroverskudd fram mot 2040. Det er bare for grunnskolelærere at SSB beregner et underskudd av lærere fram til 2025, deretter øker overskuddet også for denne lærergruppen. Det er i så fall for første gang.

En lav og delvis negativ vekst i antall framtidige barn og unge, altså nedgang i befolkningsveksten, forklarer overskuddet av lærere, ifølge framskrivningsmodellen fra SSB.

Ifølge beregningene var det i 2020 ett overskudd på rundt 3100 lærere sammenlagt. I 2025 beregnes overskuddet til å ligge på nesten 19 000 og i 2040 på nesten 69 000 lærere. Spesielt for lektorer og faglærere og for barnehagelærere vil overskuddet være stort.

– Overskudd framover

– Framskrivningene viser et overskudd av lærere i årene fremover. Det må vi bruke på en måte som kommer barnehagebarn, elever og de ansatte til gode. Regjeringen har jobbet systematisk over tid for å utdanne flere lærere, med bedre gjennomføring, kompetansekrav og masterutdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Melby peker på at hvis beregningene fra SSB realiseres, vil det gi gode forutsetninger for å sørge for at alle som jobber som lærere i barnehage og skole, er kvalifiserte og har rett kompetanse.

Usikkerhet

SSB framskriver hvert tredje år tilbud og etterspørsel etter lærere for de neste 20 årene. Framskrivingene påvirkes av en rekke faktorer som studenttall, gjennomføringsprosent, hvor mange med relevant utdanning som jobber i sektoren og hvor mange som pensjoneres. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til beregningene.

Rapporten tar utgangspunkt i utdanning- og arbeidsmarkedsstatistikk fra 2019. Befolkningsframskrivningene benyttet i rapporten er fra 2020. Det er knyttet usikkerhet til disse, skriver SSB.

Powered by Labrador CMS