Bakgrunn: Bits og bytes

Mega og giga og bits og bytes. Dataverdenen er komplisert, og det er lett å gå seg vill i begrepene. Her er en liten oppklaring: Bits og bytes er to vidt forskjellige ting.

Published

Alle datasystemer, uansett merke, design eller plattform, er basert på en og samme ting: Binærkode, eller nuller og ettall, som de fleste sikkert har fått med seg nå.

Et enklere tallsystem

Binær er et tallsystem. I tallsystemet vi bruker til vanlig er det ti tall: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dette er det desimale tallsystemet. Men ti tall er veldig komplisert å legge inn i hardware til datamaskiner, så for å gjøre det enklere har man brukt det binære tallsystemet. Binær er enkelt, det er bare 0 og 1. To alternativer, altså.

I dataverdenen er en bit en del av hardwaren. Vanligvis en ørliten del av en integrert krets, og den er enten stilt inn på 0 eller 1. Ordet bit er en forkortelse for binary digit, og er den minste mulige enheten av informasjon.

1 byte = 8 bits

Bits opptrer sjelden enkeltvis i en datamaskin. De er neste alltid samlet sammen i samlinger på åtte. Når du grupperer åtte bits sammen får du en byte. Altså 1 byte = 8 bits. Denne inndelingen er noe man har kommet frem til gjennom prøving og feiling.

Man kan se på en byte som en byggestein i bokstav- og tallsystemet man bruker for å gjøre det enklere å programmere.

Hastighet og Kbps

Når du skal få datamaskinen din koblet opp mot Internett må du velge hvilken måte du vil gjøre dette på. Da må du også velge i hvilken hastighet du vil (eller har råd til) at informasjonen flyter ut og inn av maskinen.

ISDN, som er en telekommunikasjonsstandard utviklet på 1970-tallet, tilbyr normalt 64 Kbps eller 128 Kbps overføringshastighet. ADSL går en hel del raskere, og leverandører i Norge tilbyr i dag hastigheter fra 640 Kbps opp til 8 032 Kbps (det er forskjell på om informasjonen strømmer inn eller ut av maskinen, men det er en annen sak).

Kbps står for kilo-bits per sekund. Med en hastighet på 64 Kbps, eller 64K, som man ofte skriver eller sier, kan man overføre opp til 64 000 bits. Kilo står for 1 000 (i dataverdenen egentlig for 1 024, men vi gjør det enkelt).

KB/s

Dersom noen eller noe, for eksempel nettleseren Internet Explorer, forteller deg at du laster ned en fil i hastigheten 6KB/s betyr dette derimot 6 kilo-bytes. Nettleseren oppgir altså bytes, mens leverandøren av internettoppkoblingen oppgir bits. Litt forvirrende, kanskje. Vanligvis blir både RAM og harddiskkapasitet målt i bytes.

Når man snakker om mange bits eller bytes bruker man forstavelser, som kilo, mega, giga og terra. Kilo står for 1 000 som vi slo fast tidligere, mega står for 1 000 000, giga for 1 000 000 000 og terra for 1 000 000 000 000, for de som er i stand til å forestille seg et tall på den størrelsen.

En innføring fra Nettverksuniversitetet (NVU)