Dårlig forskning om inneklima

Hele 97 prosent av 12 000 artikler om sammenhengen mellom inneklima, astma og allergi er funnet for dårlige til å bli med i en felles kunnskapsdatabase.

Publisert

Det har aldri tidligere vært gjort en så omfattende kartlegging av faglitteratur innen dette området internasjonalt.

Forskerne i prosjektet “Inneklima, astma og allergi” har systematisk kartlagt og evaluert kvaliteten på faglitteratur om emnet som finnes i internasjonale medisinske databaser.

Professor Martinius Løvik ved avdeling for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt leder forskergruppen.

Utgangspunktet var 12 000 treff i internasjonale medisinske databaser som er publisert siden 1966. Bare 362 artikler har passert nåløyet etter en grundig vurdering.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten regner med å ha ferdig sluttrapporten fra prosjektet “Inneklima, astma og allergi” i august, som først skal legges fram på et seminar i regi av Kunnskapssenteret.

Forskerne skal også presentere resultater fra undersøkelsen under den tiende internasjonale konferansen Indoor Air, som arrangeres i Beijing 4. - 9. september i år.