Folk i Norge har blitt mindre fornøyd med livet i løpet av pandemien.
Folk i Norge har blitt mindre fornøyd med livet i løpet av pandemien.

Vi har blitt mindre fornøyd med livet under pandemien

Ett år etter at pandemien slo ut i Norge svarte nesten én av tre i en SSB-undersøkelse at de var lite fornøyde med livet. Det er en økning fra året før.

– Nedgangen i tilfredshet fra 2020 til 2021 tyder på at koronasituasjonen og ulike smitteverntiltak kan ha hatt en negativ effekt på livskvaliteten i Norge over tid. Da vi utførte undersøkelsen i 2021 hadde vi levd med smitteverntiltak i forskjellige grad i et helt år, sier SSB-rådgiver Kristina Strand Støren.

I den nye Livskvalitetsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå svarer 21 prosent av befolkningen at de har høy tilfredshet med livet i 2021 mens 28 prosent svarer at de har lav tilfredshet med livet.

Da undersøkelsen ble gjennomført i 2020 svarte 26 prosent at de var tilfredse med livet, mens 22 prosent svarte at de var lite tilfredse med livet.

Både i 2020 og 2021 ble undersøkelsene gjennomført i mars.

Resultatene fra årets undersøkelse viser at befolkningen i mindre grad opplever at livet er meningsfylt, opplever mindre mestring, mindre engasjement, mindre givende relasjoner, mindre optimisme for fremtiden og mer negative følelser sammenlignet med 2020.

SSB-rådgiver Støren sier at forskjellen fra den ene året til det andre ikke er veldig stor for alle indikatorene, men at alle er statistisk signifikante.

– Det er heller ikke slik at alle har fått det verre under pandemien, men tallene viser en tydelig trend på befolkningsnivå, sier Støren.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS