Flere vil se to streker på testen framover. Vi er nå inne i en ny koronabølge, ifølge Folkehelseinstituttet.
Flere vil se to streker på testen framover. Vi er nå inne i en ny koronabølge, ifølge Folkehelseinstituttet.

FHI: Ny koronabølge er i gang

Belastningen på sykehusene kan bli stor, men trolig ikke større enn den var i sommer, mener Folkehelseinstituttet.

– Smittespredningen og antallet nye sykehusinnleggelser på grunn av covid-19 er svakt økende. Det var en nedgang i antallet dødsfall i uke 45 sammenlignet med den forutgående uken, men det har samlet sett vært en økning i antall dødsfall de siste par ukene, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukesrapport.

Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, flere utbrudd og for større sykefravær, understreker FHI.

Samfunnet for øvrig kan fortsette med en normal hverdag uten smitteverntiltak.

Flere får influensa og RS

Det er også flere tilfeller av influensa og RS-virus, og det er sannsynlig at også disse virusene vil gi utbrudd i vinter, mener FHI.

– Det er for tidlig å si om utbruddene vil komme samtidig eller etter hverandre, og hvor store de vil bli.

Andelen som får påvist og blir lagt inn med RS-virus er svakt økende, spesielt hos barn under fem år. Det kan tyde på at vi er i starten av vinterens utbrudd blant barn.

De siste to ukene har antallet nye pasienter innlagt på sykehus med korona vært ganske stabilt etter en økning i uke 40. Det er hittil rapportert om 196 nye pasienter i uke 45 og 193 i uke 44.

Økning i koronadødsfall

Antallet koronapasienter på intensivavdeling har holdt seg relativt stabilt siden uke 36. I forrige uke ble åtte nye koronapasienter innlagt, etter ni pasienter uka før.

I uke 45 døde 39 koronasmittede personer, mot 46 uka før. Dette betyr at flere døde enn i perioden fra uke 34 til uke 43, da antallet var relativt stabilt med mellom 23 og 36 dødsfall per uke.

Det er ventet at tallene for den siste uka blir høyere i alle de tre kategoriene.

Antallet nye pasienter innlagt med influensa har økt de siste ukene. Det er registrert 34 nye innleggelser i uke 45, etter 27 pasienter i uke 44 og 20 i uke 43.

Når det gjelder koronavarianter, er det nå en rekke undergrupper av omikronvarianten i Norge. Det er også økende dominans av virusvarianter som har større evne til å unngå immunitet.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS