Italia og Milano har begynt gjenåpningen etter den siste koronabølgen. En studie ved et sykehus i byen viser at pasienter som hadde covid-19, hadde antistoffer i kroppen i minst åtte måneder.
Italia og Milano har begynt gjenåpningen etter den siste koronabølgen. En studie ved et sykehus i byen viser at pasienter som hadde covid-19, hadde antistoffer i kroppen i minst åtte måneder.

Antistoffer finnes i kroppen minst åtte måneder etter covid-19

Covid-19-pasienter hadde antistoffer i blodet minst åtte måneder etter at de hadde vært smittet, viser en italiensk studie.

Antistoffene var til stede «uavhengig av hvor alvorlig sykdomsforløpet var, hvor gamle pasientene var eller om det var andre sykdommer til stede», heter det i en uttalelse fra San Raffaele-sykehuset i Milano.

Forskere som jobbet med Italias folkehelseinstitutt ISS, har studert 162 pasienter som viste symptomer på koronasmitte og som kom til sykehusets akuttmottak i den første bølgen i fjor.

Det ble tatt blodprøver i mars og april og deretter i slutten av november blant dem som overlevde sykdommen. 29 av pasientene døde.

– Selv om det ble færre antistoffer etter hvert som tiden gikk, vedvarte de. Etter åtte måneder, var det bare tre pasienter som ikke ga positivt utslag ved testing, opplyser forskerne.

I studien understreker forskerne også hvor viktig det er å utvikle antistoffer for å bli frisk etter sykdommen.

– De som ikke utvikler antistoffer innen 15 dager etter at de blir smittet, har større risiko for å utvikle alvorlig covid-19.

To tredeler av pasientene som ble undersøkt, var menn, og gjennomsnittsalderen var 63 år. 57 prosent hadde underliggende sykdommer, først og fremst høyt blodtrykk og diabetes.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS