Hvithalehjort er det mest tallrike hjortedyret i Nord-Amerika, spesielt øst for Rocky Mountains, ifølge snl.no.
Hvithalehjort er det mest tallrike hjortedyret i Nord-Amerika, spesielt øst for Rocky Mountains, ifølge snl.no.

Hjort smittet av koronavirus

Hvithalehjort ser ut til å være utsatt for koronaviruset som forårsaker covid-19. Det kan bety framtidig trøbbel – både for andre dyr og mennesker.

Det viser en ny studie offentliggjort i tidsskriftet Nature.

I studien testet forskere et stort antall hjort skutt under jakten i den amerikanske delstaten Ohio. Det viste seg at 129 av 360 hjort (35,8 prosent) bar på koronaviruset. Etter alt å dømme har hjorten ved flere anledninger og på flere steder blitt smittet av mennesker.

Prøvene ble tatt mellom januar og mars 2021, da tilfeller av covid-19 økte i USA.

Ingen av dyrene så ut til å ha blitt syke av infeksjonen, men forskerne mistenker at hjorten, når så mange dyr er involvert, kan fungere som en smittekilde i fremtiden. Det er også tegn på at viruset i flere tilfeller er blitt overført fra hjort til hjort.

Det er ikke funnet smitte fra hjort til mennesker, men resultatene viser at det er fare for dette dersom spredningen fortsetter.

Funnene reiser alvorlige spørsmål om koronavirusets fremtid. Smittede hjortedyr med SARS-CoV-2-virus kan åpne nye veier for smitte til andre dyrearter, noe som potensielt kan gi nye varianter av viruset – som igjen kan slå tilbake på mennesker, heter det i studien.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS