Gror nye nerveceller i hjernen

Forskere har lyktes å bygge nerveceller direkte i hjernen.

For to år siden var forskere ved Lunds Universitet i Sverige de første i verden til å re-programmere menneskelige hudceller til dopamin-produserende nerveceller uten å ta omveien via stamceller.

Nå har forskningsgruppen tatt det hele et steg videre og vist at det er mulig å re-programmere både hudceller og støtteceller til nerveceller direkte i hjernen.

Forskerne brukte gener designet til å bli aktivert eller deaktivert ved hjelp av et stoff. Genene ble så satt inn i de to typene celler nevnt over, hudceller og gliaceller – støtteceller som finnes naturlig i hjernen.

Etter at cellene hadde blitt transplantert inn i hjernene til rotter, aktiverte forskerne genene ved å bruke et stoff i dyrenes drikkevann, og cellene begynte sin transformasjon til nerveceller.

I et separat forsøk på mus, ved hjelp av liknende gener, lyktes forskerne å gjøre det samme.

Denne nye teknikken for å re-programmere celler direkte i hjernen kan åpne opp nye muligheter til å erstatte døende hjerneceller i sykdommer som Parkinsons mer effektivt. (forskning.no/spø)