En ny rapport viser at én av fem ungdommer på videregående skole sier at de har brukt cannabis. De færreste ønsker likevel avkriminalisering av rusmidlet.

En ny rapport viser at én av fem ungdommer på videregående skole sier at de har brukt cannabis. De færreste ønsker likevel avkriminalisering av rusmidlet.

Unge flest støtter ikke av­kriminalisering av cannabis

For første gang har forskere spurt et representativt utvalg av videregående-elever om cannabis­politikk.

En forskergruppe har undersøkt bruk, kunnskap og holdninger til cannabis blant nærmere 3.500 ungdommer.

Det er første gang at forskere har spurt et representativt utvalg elever i videregående skole om hvordan de ser på den norske politikken på dette området.

Les mer i kronikken Dette syns ungdommer om cannabis-politikken i Norge.

I tidligere studier har forskere spurt 10.klassinger og studenter om det samme.

Alle i denne undersøkelsen har svart på et spørreskjema. Noen har også blitt intervjuet om de samme temaene.

– Mange kan ha en oppfatning om at ungdom er veldig liberale til cannabis. Vi ville undersøke om dette stemte.

Silje Louise Dahl

Rapporten viser at én av fem ungdommer på videregående skole sier at de har brukt cannabis.

Dette er omtrent på samme nivå som tidligere studier har vist.

Mer liberalisering i verden

Det har skjedd mye i retning av liberalisering mange steder i verden de siste årene. Også i Europa. Her i Norge er det fortsatt straffbart å bruke og besitte stoffet. Dette kan du lese mer om her i denne artikkelen på forskning.no.

Undersøkelser fra Norge viser at unge mennesker ser på cannabis som mindre farlig enn tidligere, skriver forskere ved Folkehelseinstituttet i denne kronikken i Aftenposten.

– Det var derfor interessant å studere disse holdningene til norske ungdommer på dette området, sier Silje Louise Dahl.

Hun er førsteamanuensis ved Høgskolen i Volda og en av forskerne bak den nye rapporten.

– Mange kan ha en oppfatning om at ungdom er veldig liberale til cannabis. Vi ville undersøke om dette stemte.

Når bruk av cannabis knyttet til fritid blir diskutert, snakker vi jo ofte om hvilke konsekvenser rusmidlet vil ha for de unge.

– Men vi har ikke vært så flinke til å spørre dem selv om hva de mener om det å bruke cannabis. Det var derfor spennende å få vite hva de tenker om dette og om politikken vi har her i Norge på dette området.

Vi har ikke vært så flinke til å spørre unge selv hva de mener om cannabis, sier Silje Louise Dahl
Vi har ikke vært så flinke til å spørre unge selv hva de mener om cannabis, sier Silje Louise Dahl

Knapt en tredel ønsker endring

En knapp tredel av de spurte ungdommene mente at dagens lovgivning på cannabisfeltet bør endres.

Omtrent like mange mente at politikken ikke bør endres.

Hele 44 prosent sier at de verken er enig eller uenig i at myndighetene ikke bør endre nåværende cannabispolitikk.

De færreste ønsker avkriminalisering

Forskerne spurte også ungdommene om det å bruke cannabis ikke bør bli straffet i det hele tatt.

Hele 47 prosent var uenige i dette.

Knapt en tredel var enig og mer enn én av fem var usikre.

– Tallet våre viser at mange ikke er så liberale når det gjelder lovgivning. Det er færre som sier at de vil ha en endring enn vi hadde trodd, sier Dahl.

Vanskelig å mene noe

Når mange er så usikre kan det også handle om at ungdommene ser at dette er et komplekst spørsmål, tror Dahl.

– Det kan være at de ser at det både er argumenter for og imot og at de derfor svarer «vet ikke».

Hun tror også at mange voksne synes det er vanskelig å gjøre seg opp en mening om dette spørsmålet.

– I mediene er det som har gjort seg opp en mening for eller mot som uttaler seg. Alle de som er usikre leser vi ikke om.

Mange kjente ikke til straffen

Forskerne var også interessert i hva ungdommene visste om straffereaksjonen vi har på dette området i dag.

Litt over halvparten hadde korrekt informasjon om hva som ville skje dersom de ble tatt av politiet for bruk eller besittelse av små mengder cannabis.

En betydelig andel trodde reaksjonene ville være langt strengere eller mildere enn det som er vanlig praksis.

12 prosent trodde de ville komme i fengsel. 10 prosent trodde de bare ville få helsehjelp. 15 prosent sa at de ikke visste eller ikke ville svare.

Lite kommunisert til de unge

Mange ungdommer vet altså ikke hvilke reaksjoner de kan bli møtt med hvis de bruker cannabis.

Dette kan være fordi de fleste ikke har brukt rusmidlet. Det er derfor ikke et så relevant spørsmål for dem, tror Dahl.

– Men vi ser også at blant dem som har brukt cannabis er det mange som mangler kunnskap om straffereaksjoner. Det er kanskje mer overraskende.

Det har vært en oppmykning håndhevingen av lovverket i de siste årene på dette området.

Flere nå får alternative straffereaksjoner i stedet for bot og oppføring i strafferegisteret.

Ungdom under 18 år får ofte påtaleunnlatelse, og mange følges opp i helse og sosialtjenestene.

– Denne oppmykningen er kanskje ikke så godt kommunisert til de unge. Derfor er det ikke så rart at mange svarer «vet ikke» når vi spør dem om dette, sier forskeren.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS