Gull kan forbedre solceller

Nanopartikler av gull kan forbedre solceller og LED-apparater, skriver Uppsala Universitet i en pressemelding.

- Arbeidet har gitt viktige ledetråder for videre utviklingsarbeid, sier Pia Lansåker. Hun har skrevet sin doktorgradsavhandling om emnet.

Bruken av gull er også mer kostnadseffektivt, noe som er viktig for økt bruk av teknologien. (forskning.no/jlh)