Bygdejenter gira på utdanning

Ingen er så motiverte for høyere utdanning som jenter bosatt på bygda, viser ny forskning.

Studien, som skal publiseres i Tidsskrift for samfunnsforskning i løpet av våren, viser at bygdejentene suverent slår ut både gutter og jenter i andre bomiljø.

Mens 86 prosent av jentene på bygda har klare planer for høyere utdanning etter videregående, har til sammenligning 77 prosent av jentene i mellomstore byer det samme, viser tallene.

Heller ikke guttene på landet kan måle seg mot ambisjonene hos jentene på bygda. Bare 75 prosent av dem har planer for skoleveien videre, skriver Nationen.

På absolutt jumboplass er storbygutta. Kun 57 prosent av dem er innstilt på høyere utdanning etter videregående.

- Utdanning er en måte å få innpass i og opprettholde kontakt med et bredt ungdomsmiljø på, sier professor Kåre Heggen ved Høgskulen i Volda.

Han legger til at unge i storbyene ikke på samme måte er avhengige av utdanning for å opprettholde kontakt med andre.

Heggen tror det også er avgjørende for bygdejenter å sikre seg muligheten til selv å velge hvor de vil bo og arbeide.

Heggen har sammen med forsker Sten-Erik Clausen ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), utarbeidet studien.

(NTB)