Bygda best med lærevansker

Små kommuner er best for skolebarn med store oppfølgingsbehov, viser en ny studie fra NTNU.

Forsker ved NTNU i Trondheim, Borgunn Ytterhus, har gjennomført studien sammen med professor Jan Tøssebro. Hun er bekymret over de systematiske forskjellene på opplæringen av barn med store generelle lærevansker eller utviklingshemming, skriver Vårt Land.

De to forskerne gjennomførte to undersøkelser der 312 foreldre og 306 lærere fra samtlige fylker ble intervjuet. Studien viser at små kommuner er best for barn med oppfølgingsbehov fordi der får barn oftest gå i vanlige klasser, og på den måten får de flere venner og blir oftere med på sosiale aktiviteter.

- Barn som integreres i klassemiljøet, har større sjanse for å bli trukket med på sosiale aktiviteter, både i og utenfor skolen. De har for eksempel større sjanse for å bli bedt i bursdager, sier Ytterhus.

Hun forteller at det sosiale ser ut til å være den viktigste faktoren for at barnet skal trives på skolen, og at det derfor er spesielt viktig at de strukturelle rammene er inkluderende.

(NTB)