Folkebibliotek sliter

Ny rapport viser nedgang på fem prosent i utlån, og seks prosent i besøk for 2006.

Publisert

For første gang var det i fjor også en nedgang i utlånet av andre typer medier enn bøker fra landets folkebibilotek. Lydbøkene holdt derimot stand.

Det kommer frem i rapporten Statistikk for bibliotek og museum 2006, som gis ut av ABM-utvikling, Statens senter for arkiv, bibliotek og museum.

- Vi er bekymret for utviklingen, sier direktør Jon Birger Østby i ABM-utvikling i et presseskriv.

Det påpekes videre at bibliotekene er viktige for demokratiet, og at de gir fri tilgang til informasjon, kultur og kunnskap.

Ifølge presseskrivet har bevilgningene til kjøp av bøker og andre medier gått ned de siste 10 årene. Tall viser at bibliotekenes ressurser er for små til at folk kan få et godt bibliotektilbud i alle kommuner, heter det videre.

- Det er på tide med et krafttak for de kommunale folkebibliotekene, sier Østby.

For Fag- og forskningsbibliotekene er tendensen stikk motsatt: Økningen i utlån og nedlastinger av elektroniske dokumenter fortsetter, men her har det også vært en kraftig økning i innkjøpsbudsjettene de siste åra, påpekes det.

Les mer:

ABM-utvikling: Statistikk for bibliotek og museum 2006.