Colorbox
Colorbox

Blinde har oftere mareritt

Personer som aldri har kunnet se har ofte mareritt om natten.

Danske forskere har studert 25 blinde og 25 seende. Hver morgen i fire uker har forsøkspersonenen svart på spørsmål om sine drømmer. De elleve som hadde vært blinde siden fødselen rapporterte oftere om mareritt om natten enn de som hadde mistet synet senere i livet eller de de som var seende.

De som hadde vært blinde siden fødselen hadde ingen visuelle drømmer. Drømmene besto av lyd-, smak-, hørsel- og følelsesinntrykk. Selv de som hadde blitt blinde senere i livet drømte mindre i bilder, viser studien.

At blinde drømmer mer urolig enn andre forklarer forskerne blant annet med at de oftere møter ubehagelige og truende situasjoner, i følge Dagens Nyheter. (forskning.no/SEJ)