Blåhvalen synger for damene

De dype, vibrerende sangene fra blåhvalen er noen av de høyeste og tydeligste melodiene i havet. De er hannens kjærlighetssanger, mener amerikanske forskere.

Publisert

Forskerne tror smekre og raske finnhvaler kaller på damehvalene på flere hundre kilometers avstand, for å lokke dem til næringsrike yngleplasser, for eksempel med mye krill.

En enslig hval

I motsetning til mange andre hvalarter lever finnhvalene et liv som enslige. Marinbiologer har lenge undret seg over hvordan de store dyrene er i stand til å finne seg en make.

Med undervannsmikrofoner har forskere tidligere tatt opp lyder fra finnhvaler på lang avstand, men hvalene selv ble ikke observert. Selv om man har mistenkt av dyrene bruker ropene til å holde kontakten over store avstander, har den nøyaktige funksjonen til hvalsangen forblitt et mysterium.

Til orientering?

Tidligere har man også hatt teorier om at hvalene kanskje brukte sangen som en langbølgesonar for å oppdage hindringer og for å orientere seg ved hjelp av ekko fra øyer og undervannsdaler. Men forskere ved University of California, Santa Cruz, har vist at det bare er hannhvalene som lager de dype sangene, og det er dette som leder dem til konklusjonen om at sangen har en funksjon i parringen.

Forskerne slepte undervannsmikrofoner og utstyr som kunne lokalisere lydkilden i vannet nær finnhvaler, for å bestemme hvilke individer sangen kom fra. Så tok de små skinnprøver av hvalene for å bestemme kjønnet, og det viste seg at bare hannene lagde de høye og lavfrekvente sangene.

Stort repertoar betyr god kvalitet?

- I tilfeller hos flere andre arter hvor bare hannen synger, som hos fuglene, henger repertoaret sammen med hannens genetiske kvalitet for hunnene. Finnhvaler synger ofte i dagevis, og hunnene svømmer kanskje rundt dem for å bestemme hvem som har det beste repertoaret, sier Vincent Yanik til New Scientist. Han er forsker ved Sea Mammal Research Unit ved St Andrews University.

Men det kan også hende at hvalene, som storskarvene, bruker sangen som en aggressiv advarsel for å holde mannlige rivaler unna.

De amerikanske forskerne håper resultatene deres kan hjelpe å fokusere forskningen mot effekten av de høye nivåene av menneskeskapt lyd fra kommersielle skip, militærsonar og seismisk forskning, som i større og større grad er på frekvensnivå med og kanskje overdøver hvalsangen.

Les mer:

Om hval i norske og tilstøtende farvann; en side fra NTNU.