FN utsatte kloningsforbud igjen

Norge har gått sammen med landene som ikke vil stemme for et forbud mot å klone menneskebabyer, fordi de vil ha et bredere forbud mot alle former for kloning med menneskeceller.

Publisert

Sist torsdag stemte justiskomiteen i FNs generalforsamling i New York for å utsette avstemmingen om et forbud mot menneskelig kloning til 2005.

Årsaken er dyp uenighet om hvor mye som skal forbys i første omgang.

Norge vil forby alt

Forskere verden over trekker et ørlite lettelsens sukk over utsettelsen - ett av alternativene var forbud mot alle former for kloning med menneskeceller. Norge stemte imidlertid mot forslaget om utsettelse, og har nå blitt ett av landene som ikke vil gå god for et forbud med mindre det omfatter alle former for kloning med menneskeceller.

Resultatet er at døren blir stående på gløtt for dem som vil prøve å skape en menneskeklone.

På hjemmebane har Bondevik-regjeringen innført et totalforbud mot terapeutisk kloning og forskning på befruktede egg. Denne avgjørelsen har vært omstridt, og forskning.no har tidligere presentert flere artikler om temaet. Du finner alle under temaet stamceller.

Debatten har pågått i over et år

Kontroversen om kloning av menneskeceller er minst like stor i utlandet, og det var en knapp avgjørelse i FN på torsdag; komiteen stemte med 80 mot 79 stemmer for et iransk forslag om å utsette avgjørelsen i to år.

Forhandlingene om menneskekloning startet for over ett år siden i FN. Forslaget om et forbud mot å klone menneskebarn ble først lagt frem av Frankrike og Tyskland, etter at den italienske legen Severino Antinori annonserte at han ville begynne å klone mennesker.

Forslaget innebar et raskt forbud mot reproduktiv kloning, men utsatte et eventuelt forbud mot terapeutisk kloning.

I terapeutisk kloning klones menneskeceller til bruk i medisinsk forskning, for å skaffe stamceller som kan være hovedingrediensen i en ny generasjon av medisinske behandlingsformer - disse cellene kan vokse til alle typer celler og vev i kroppen.

Forslaget om et begrenset forbud har hatt støtte fra de fleste av verdens vitenskapelige institusjoner, ifølge New Scientist.

Stoppet forbudet for ett år siden

En gruppe land med USA og Costa Rica i spissen klarte imidlertid å stoppe det internasjonale forbudet mot menneskelig reproduktiv kloning allerede i fjor, fordi de mente forbudet var for smalt.

Landene sa at de bare ville støtte et tiltak som forbyr alle former for menneskelig kloning, inkludert terapeutisk kloning. Les mer om denne saken her.

Det ble bestemt at saken skulle tas opp igjen høsten 2003. Den gangen støttet Norge forslaget om et begrenset forbud mot reproduktiv kloning. Nå har vinden snudd, og Norge støtter nå forslaget fra Costa Rica og USA om et totalforbud mot all kloning av menneskeceller.

- Redde for nasjonal regulering

USA og Costa Rica hadde med seg 43 nasjoner på en resolusjon om et totalforbud mot kloning av menneskeceller. En mindre gruppe på 14 land ville ha et forbud som gjorde unntak for terapeutisk kloning, og støttet et forslag fra Belgia. Det skal ha blitt sagt at det iranske forslaget om å utsette avgjørelsen var ment å reflektere mangelen på konsensus.

- Fra norsk side var vi redde for at det lå elementer i det belgiske forslaget om et begrenset forbud, som åpnet for en nasjonal regulering av terapeutisk kloning. Vi ønsker at det skal være et totalforbud på internasjonalt nivå. Derfor stemte vi mot utsettelsen, sier informasjonsrådgiver Eirik Bergesen i Utenriksdepartementet. Han påpeker at det er Helsedepartementet som står bak argumentasjonen.

Utsettelsen betyr at medlemslandene ikke får anledning til å stemme over noen av de to andre fremlagte forslagene før om to år.

USA, Spania og Vatikanet

I komiteen sitter 191 medlemsland. 15 av dem valgte å avstå fra å stemme over forslaget om utsettelse. Washington, med støtte fra den amerikanske antiabort-bevegelsen, fikk med seg land som Norge, Østerrike, Irland, Italia, Portugal og Spania på å stemme mot forslaget, mens land som Storbritannia, Danmark, Sverige, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Luxembourg og Belgia stemte for utsettelsen.

Hele tiden har USA, Spania og Vatikanet vært blant de ivrigste forkjemperne for et totalforbud mot alle former for kloning av menneskeceller.

Inntil nylig var Norges politikk at det var hensiktsmessig å få til et forbud mot reproduktiv kloning først, men denne strategien er altså endret.

Britene argumenterer på sin side med at det øverste prioriteringen for FN burde være å forby kloning av menneskebarn så raskt som mulig, og overlate det til de enkelte lands styresmakter å bestemme om, og eventuelt hvordan, de vil regulere terapeutisk kloning.

- Et mindre onde

- Ingen avgjørelse er bedre enn en gal avgjørelse, sier Bob Ward til New Scientist. Han er talsmann for Storbritannias fremste vitenskapelige forening; The Royal Society.

- Jeg mener det er et mindre onde å ha denne resolusjonen, enn å ha et fullstendig forbud, sier Ian Wilmut, som ledet kloningen av det første voksne pattedyret; sauen Dolly.

Både reproduktiv og terapeutisk kloning begynner med den samme prosedyren. Det genetiske materialet fra kjernen i en menneskecelle overføres til et egg som har fått sin cellekjerne fjernet. Dette egget kan man så få til å vokse til et tidlig embryo.

Tiden vil vise?

Dersom embryoet ble satt inn i en kvinnes livmor, ville det i teorien være mulig at det vokste til en baby. I terapeutisk kloning kommer egget aldri inn i en livmor. Stamcellene i embryoet høstes til terapeutisk bruk, og embryoet dør, mens stamcellelinjene kan dyrkes videre i uendelige linjer.

Reproduktiv kloning - kloning av babyer - vurderes som farlig og uetisk av praktisk talt alle. Meningene er derimot svært delte om terapeutisk kloning - bruken av klonede embryoer til innhøsting av stamceller til medisinsk bruk.

Mange forskere mener stamcellene lover nye behandlingsformer for mange sykdommer, som Parkinsons og diabetes. Motstanderne, som ofte også er abortmotstandere, sier at det at embryoet dør er helt uakseptabelt.

Noen forskere ser lysere på det nå, og tror at det toårige mellomspillet som kommer, vil gi forskerne tid til å vise resultater som får offentligheten til å se den medisinske verdien av terapeutisk kloning.

USA ingen egen lovgivning

USAs motstandere argumenterer med at den amerikanske kongressen selv er så delt i sitt syn på denne saken, at den ikke har klart å komme opp med lovgivning som kan regulere feltet. Per i dag eksisterer det derfor ikke noe forbud mot reproduktiv kloning i USA.

Det har vist seg at klonede dyr har fått alvorlige helseproblemer. På grunn av dette, sammen med alle de andre etiske problemstillingene, er reproduktiv kloning allerede forbudt i over 30 land.

- Inntil det foreligger et globalt forbud, vil det finnes tilfluktssteder for skruppelløse forskere, sier Bernard Siegel, direktør for Human Cloning Policy Institute i Florida.

- Heller enn å forby det vi alle er enige om, ender vi opp uten noe forbud, fordi ekstremistene nekter å inngå et kompromiss, sier Larry Goldstein, stamcelleforsker ved University of California i San Diego.

Lenker:

Den norske utenriksstasjonen: Norges uttalelse
FN: Side om kloning og resolusjonsforslagene
FN: Sammendrag av den tidligere debatten om kloning
New Scientist: UN postpones global human cloning ban
BBC: UN derails ban on human cloning
Nature: UN blocks human cloning ban
Reuters: U.N. derails human cloning ban
Science: U.N. Procrastinates on Cloning Ban
Utenriksdepartementet: Aktuelle FN-saker: Saker som behandles i 6. komité