Et avskoget område på øya Sumatra i Indonesia. (Foto: Heiko Junge, NTB scanpix)
Et avskoget område på øya Sumatra i Indonesia. (Foto: Heiko Junge, NTB scanpix)

Forskere: «Biologisk tilintetgjørelse» truer sivilisasjonen

Antall dyr på jorda faller dramatisk som følge av miljøødeleggelse og befolkningsvekst. Det truer grunnlaget for menneskelig sivilisasjon, hevder forskere.

Bestandene av tusenvis av arter over hele verden er allerede kraftig redusert, ifølge en ny studie.

Her anslås det at antallet dyr på jorda kan ha blitt redusert med opptil 50 prosent i løpet av noen tiår. Svært mange arter som ennå ikke er utrydningstruet, er i rask tilbakegang.

– Minkende bestander og utbredelser utgjør en massiv menneskeskapt undergraving av det biologiske mangfoldet, skriver forskerne bak studien.

De bruker svært sterke ord for å beskrive situasjonen. Reduksjonen i antall arter omtales som en “biologisk tilintetgjørelse”.

– Skremmende angrep

Forurensing, tap av leveområder, klimaendringene og en rask økning i antall mennesker på jorda bidrar til situasjonen. Men naturødeleggelsene kan også få svært alvorlige konsekvenser for mennesker og samfunn.

Forskerne mener naturødeleggelsene utgjør «et skremmende angrep på grunnlaget for menneskelig sivilisasjon». Årsaken er at samfunnet er avhengig av dyre- og fiskebestander, økosystemer og et stabilt klima for å produsere mat og drive jordbruk.

En av forskerne bak studien er Paul Ehrlich, professor ved Stanford University i USA. Han ble kjent, og også kritisert, for sine advarsler mot rask befolkningsvekst på 1970-tallet.

Ehrlich mener fortsatt det er nødvendig å redusere befolkningen på jorda på en human måte for å dempe belastningen på miljøet. I tillegg tar han til orde for nye tiltak for å verne arter og få ned forbruket.

– Vi har svært kort tid på oss til å handle, sier Ehrlich til avisa The Guardian.

Masseutryddelse

Situasjonen for 27 600 arter, halvparten av alle virveldyr på landjorda, beskrives i den nye studien. For en tredel av disse er bestanden og leveområdene redusert.

En rekke pattedyrarter som klarte seg forholdsvis godt noen tiår tilbake i tid, er nå truet. Blant disse er orangutangen, en av menneskets nærmeste slektninger, og geparden, verdens raskeste landdyr.

Ehrlich og de andre forskerne bak studien mener deres funn bekrefter at en menneskeskapt masseutryddelse av arter er i gang. Masseutryddelser har funnet sted fem ganger tidligere på jorda, og den forrige var for 66 millioner år siden da dinosaurene forsvant.

Andre eksperter er uenige i denne vurderingen. Professor Stuart Pimm ved Duke University i USA sier til The Guardian at vi «står ved randen» av en ny masseutryddelse, men at den ennå ikke har begynt.

I forskningsartikler er det vanlig å bruke tørt fagspråk, ikke uttrykk som «utslettelse» og «angrep på grunnlaget for menneskelig sivilisasjon». Men den mexicanske forskeren Gerardo Ceballos, som har deltatt i arbeidet med den nye studien, forsvarer praksisen.

– Situasjonen er blitt så ille at det ville vært uetisk å ikke bruke sterke ord, sier han.

Powered by Labrador CMS