Regnskogvern virker

Satellitttanalyse av regnskogen i Peru viser at landets forsøk på å verne regnskogen faktisk er effektive. Regjeringen har satt av visse områder til lovlig hogst, mens andre er vernet, til dels i samarbeid med urbefolkningen.

Peru har forsøkt å redusere ødeleggelsen av landets regnskog ved hjelp av arealplanlegging; Tømmerhogst er tillatt i visse avsatte områder, mens andre er tilsvarende vernet.

Forskere ved Carnegie-instituttets Department of Global Ecology har nå analysert sju års satellittbilder over 79 prosent av den peruvianske del av Amazonas, og konkluderer med at regjeringens strategi er virksom.

Ødeleggelsene av skogen er bremset ned.

Bare mellom en og to prosent av ødeleggelsene av regnskog i Peru foregår i vernede områder.

Ødeleggelser ved veier

"Satellittbilde av Perus regnskog. Blå og røde områder er berørt av menneskelig aktivitet"
"Satellittbilde av Perus regnskog. Blå og røde områder er berørt av menneskelig aktivitet"

De eneste to vernede områdene der ødeleggelsene har øket de siste årene, er der hvor det går veier inn i skogen.

Denne “lekkasjen” av menneskelig aktivitet utenfor hogstområdene gir grunn til bekymring, konkluderer forskerne.

75 prosent av ødeleggelsene i vernede områder har skjedd innen 20 kilometer fra en bilvei - men selv her regnes regnskogen som minst fire ganger bedre vernet enn skogen i områdene som ikke er satt av til vern.

Gjelder ikke korallrev

Peru har cirka 390 000 kvadratkilometer regnskog, et område på størrelse med Frankrike. 31 prosent av skogen er vernet på ett eller annet nivå, 65 000 kvadratkilometer skog er satt av til hogst og tømmerproduksjon.

En annen rapport som nylig er lagt ut viser at vernede korallrev er like utsatt som de korallrevene som ikke er vernet. Dermed kan det synes å være lettere å beskytte landjordas enn havets “regnskoger”.

Powered by Labrador CMS