En savanneelefant i Kruger National Park i Sør-Afrika.
En savanneelefant i Kruger National Park i Sør-Afrika.

Afrikanske elefanter er blitt truet dyreart

Den afrikanske elefanten er nå blitt rødlistet som truet dyreart. En underart av elefanten er bare ett skritt unna å være utryddet.

Verdens naturvernunion (IUCN) har oppdatert sin rødliste over truede dyrearter med den afrikanske elefanten.

Situasjonen er forverret i mesteparten av Afrika, advarer IUCN. Før har elefanten på det afrikanske kontinentet blitt sett på som en enkelt dyreart, og den har blitt vurdert som sårbar, men ikke truet.

IUCNs oppdaterte liste skiller nå elefanten i to underarter – afrikansk skogselefant og afrikansk savanneelefant.

Skogselefanten er spesielt hardt rammet. Antallet har blitt redusert med over 86 prosent de siste tre tiårene. Skogselefanten blir nå sett på som kritisk truet, ett skritt unna utryddet.

Bestanden av savanneelefanten har de siste 50 årene gått ned med minst 60 prosent og er nå rødlistet som truet.

Stor nedgang

Den nye rødlistevurderingen av begge elefantartene understreker det vedvarende presset som disse ikoniske dyrene står overfor, sier IUCN-leder Bruno Oberle.

For mindre enn 50 år siden var det rundt 1,5 millioner elefanter i Afrika. Den siste storstilte vurderingen er fra 2016 og anslo da bestanden til å utgjøre rundt 415.000.

– Dette er virkelig en kraftig nedgang, sier Benson Okita-Ouma i Save the Elephants. Han sitter også i styret for IUCNs spesialgruppe for afrikanske elefanter.

Den neste fullstendige vurderingen av den afrikanske elefantbestandens omfang ventes ikke før neste år eller i 2023. Men nedgangen som allerede er registrert, bør få alarmklokkene til å ringe, mener Okita-Ouma.

Elefantene kommer ikke til å forsvinne fra Afrika over natten, påpeker han, men understreker at vurderingen som er gjort nå, er et forvarsel om at dyrene trolig vil forsvinne hvis man ikke iverksetter tiltak.

– Dette er en vekker for hele verden om at vi er på vei ned en bratt skråning når det gjelder disse elefantenes levedyktighet, sier han.

Ulike gener

Eksperter er enige i at det er bedre å se på den afrikanske elefanten som to separate arter etter ny forskning av de genetiske egenskapene.

Skogselefanten befinner seg i regnskogsområder i den sentrale delen av Afrika og ulike deler vest på kontinentet. Det antas at de i dag befinner seg på et område som utgjør en firedel av området de historisk sett har holdt til på.

De største gjenværende bestandene av skogselefanten er i Gabon og Kongo.

Savanneelefanten holder til i åpent landskap og finnes i ulike habitater i Afrika sør for Sahara.

Krypskytteri og landbruk

Begge elefantbestandene har gått kraftig ned etter 2008, i takt med at krypskytteri i jakt på elfenben har eksplodert. Problemet nådde en topp i 2011, men fortsetter å utgjøre en trussel mot elefantbestandene, ifølge IUCN.

Det er en utvikling som National Geographic også viser til.

Okita-Ouma mener det er like ille at den stadig økende ødeleggelsen av elefantenes leveområder krymper, i takt med at mennesker tar i bruk stadig større del av landjord til jordbruk og andre formål.

– Hvis vi ikke planlegger vår bruk av land ordentlig, selv om vi aldri så mye stanser krypskytteri og ulovlige drap på disse dyrene, kommer dyrene fortsatt til å bli indirekte drept som følge av dårlig planlegging av bruk av landjord, sier han.

WWF Verdens naturfonds generalsekretær Karoline Andaur mener verdenssamfunnet må på banen.

– For å redde elefantene trenger vi større innsats både fra nasjonale myndigheter og det internasjonale samfunnet for å styrke arbeidet med gjenoppbygging og stabilisering av bestandene. Ulovlig handel med ville dyr og dyredeler må stoppes. Andre trusler, som klimaendringer og ødeleggelse av natur og leveområder, må tas opp umiddelbart, sier hun.

Positive trekk

WWF viser til hvordan organisasjonen i samarbeid med lokale myndigheter i Namibia har opprettet verneområder som drives av lokalbefolkningen.

– Lokalsamfunn og urfolk spiller en avgjørende rolle for å ta vare på verdens ville dyr og for at mennesker skal kunne leve i harmoni med naturen, sier Andaur.

Også IUCN understreker den positive betydningen av tiltak for å bevare elefantene.

I noen regnskogsområder i godt kontrollerte bevaringsområder i Gabon og Kongo har skogselefantbestanden stabilisert seg.

I Kavongo-Zambezi, et område som strekker seg over landegrensene mellom fem land i det sørlige Afrika, har savanneelefantens bestand enten stabilisert seg eller opplevd vekst de siste tiårene.

– Flere afrikanske land har vist de siste årene at vi kan snu nedgangen i elefantbestanden. Vi må samarbeide for å sikre at deres eksempler kan bli fulgt av andre, sier Oberle.

Nedstengning

Inntekter fra turistnæringen har vært viktig for å finansiere tiltak som skal ivareta elefantene, men næringen er blitt rammet av koronapandemien, påpeker Okita-Ouma.

Samtidig har nedgangen i menneskelig aktivitet mange steder gjort det mulig for elefanter å gjeninnta områder de tidligere var drevet bort fra.

– Under koronanedstengningene har vi sett dyr forflytte seg overalt, og det er en positiv utvikling for dem, sier han.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS