Godt kledd for eggjakt: Robert Hermes og Thomas Hildebrandt fra Leibniz-IZW styrer instrumentet, mens Susanne Holtze får første blikk på ovariene til Fatu, et av de to siste gjenlevende medlemmene av nordlig stumpneshorn. (Foto: Ami Vitale)
Godt kledd for eggjakt: Robert Hermes og Thomas Hildebrandt fra Leibniz-IZW styrer instrumentet, mens Susanne Holtze får første blikk på ovariene til Fatu, et av de to siste gjenlevende medlemmene av nordlig stumpneshorn. (Foto: Ami Vitale)

Forskere hentet ut egg fra de siste gjenlevende stumpneshornene

Den siste hannen er død. Bare Najin og Fatu er igjen av de nordlige stumpneshornene. Likevel håper forskerne at de kan redde arten fra utryddelse.

Publisert

Det ser stygt ut for nordlig stumpneshorn, eller nordlig hvitt neshorn. Dyret er en underart av stumpneshornene, og holdt opprinnelig til i Riftdalen i Afrika. Men nå er det nesten ingen igjen.

Den siste hannen, Sudan, døde i 2018. Og da teller arten bare to medlemmer: Hunnene Najin og Fatu, som nå bor i Ol Pejeta Conservancy i Kenya.

Najin og Fatu, to dager før uthentingen av egg. Dyra bor i Ol Pejeta Conservancy i Kenya. (Foto: Ami Vitale)
Najin og Fatu, to dager før uthentingen av egg. Dyra bor i Ol Pejeta Conservancy i Kenya. (Foto: Ami Vitale)

Før hannene forsvant, forsøkte forskere å få til paringer. Men resultatet var magert. Selv om de ble observert paring, ble ingen av hunnene drektige. Etter undersøkelser av de to hunnene, slo forskerne fast at dyra trolig ikke er i stand til å gjennomføre et svangerskap.

Men det er ett håp igjen.

10 egg

Før de siste hannene døde, sikret forskere seg sæd, som ble frosset ned i påvente av mulige metoder for å ale opp nye neshorn med kunstig befruktning.

Og nå er vi altså kommet enda et skritt på veien mot å få til akkurat det.

En gruppe forskere fra flere land har klart å hente ut 10 levende egg fra Najin og Fatu, ifølge en pressemelding fra Ol Pejeta Conservancy. Suksessen kommer etter årevis med forskning, for å utvikle teknikkene og redskapene som skulle til for å få tak i eggene.

Dermed har forskerne altså både egg og sæd. Neste skritt blir å befrukte eggene i laboratoriet, og så sette dem inn i surrogatmødre fra den nært beslektede underarten sørlig stumpneshorn.

Vil lage kjønnsceller av annet vev

Arbeidet er en del av det internasjonale forskningsprosjektet BioRescue. De jobber med flere metoder som vil gjøre det lettere å redde arter fra utryddelse.

For eksempel prøver gruppa å utvikle teknikker for å lage egg- og sædceller av celler fra andre typer vev. Det betyr i så fall at flere typer nedfrosset vev kan brukes til å lage nye neshornbabyer. Og dermed øker sjansene for at et større utvalg av døde dyr kan bli foreldre, slik at vi unngår innavl.

Ingen vet om forskerne vil lykkes å redde det nordlige stumpneshornet. Men den vellykkede egghentingen holder liv i håpet om at arten ikke forsvinner med Najin og Fatu.

Og, for den saks skyld, at slike metoder i framtida kan hjelpe flere arter som nå balanserer på randen av utryddelse.