null (Foto: Nofima)
null (Foto: Nofima)

Bedre pakketeknikk for sjømatprodukter

Hvert år foredler, pakker og transporterer norske sjømatbedrifter rundt 900.000 tonn ferskvare. Det er mye å spare på å forbedre så vel foredlingen som forpakningene.

Et nytt innovasjonsprosjekt for å bedre pakketeknikken for sjømatprodukter er nå i gang.

Økt videreforedlingsgrad kan bidra til redusere matsvinnet fordi produsentene kan sørge for at restråstoffet, altså slakteavfallet, blir brukt på best mulig måte, for eksempel til produksjon av fiskeolje eller protein. Nye kjøleløsninger og bedre emballering vil bidra både til mer hensiktsmessige og miljøbesparende transportløsninger samt øke holdbarheten og kvaliteten på sjømaten.