Noen tåler mer belastning enn andre før de knekker sammen sier Frode Thuen i denne episoden av Barnløs på godt og vondt.
Noen tåler mer belastning enn andre før de knekker sammen sier Frode Thuen i denne episoden av Barnløs på godt og vondt.

– Psykologisk motstandsdyktighet kan trenes opp

PODCAST: Ordet resiliens kommer opprinnelig fra ingeniørvitenskapen, og forteller hvor mye belastning et materiale kan tåle inntil det mister muligheten til å gjenopprette original form. Nå brukes begrepet også om oss mennesker.

Frode Thuen er professor i psykologi og har fordypet seg i nære relasjoner. Han forteller i siste episode av Barnløs på godt og vondt om hvordan vi kan øke vår psykologiske motstandskraft. Noen tåler mer belastning enn andre før de knekker sammen, sier Frode Thuen.

Fra 80- og 90-tallet har det vært et stort forskningsfelt innenfor psykologi for å forstå hvorfor noen har mer resiliens og hvordan vi beskytter oss i ulike stress sammenhenger.

Indre og ytre ressurser

– Resiliens består av indre og ytre ressurser. De indre ressurser går mer på det personlig og kan være humoristisk sans, optimisme, kreativitet, eller et godt selvbilde. De ytre faktorene handler om hvilke sosiale forhold man vokser opp under, gode omsorgspersoner, venner og nettverk man kan spille på, forteller Frode Thuen.

– Egentlig er ikke dette ny kunnskap men man har forsøkt å sammenstille hva som totalt gjør oss mer motstandsdyktige. Frode Thuen forklarer videre at dette er noe man kaller for positiv psykologi.

Et større ønske om forstå hvorfor noen klarer seg bra

– Tidligere har man vært opptatt av å forklare hvorfor det går galt, hva er det som gjør at folk får problemer og utvikler psykiske problemer. På 90-tallet beveget man seg mer i retning av å forklare hvorfor noen klarer seg bra. Hvordan kan vi fremme disse overskuddsferdighetene. Totalt sett vil han ikke si at motstandskraft er kjønnsbetinget, men det kan være at kvinner har en fordel av at de har lært seg å snakke om følelser fra de var små.

Belastninger i livet kan også brukes til å bli bevisst på sine egne ressurser, både de indre og de ytre.

– Dette er nyttig erfaring å ha med seg fordi livet kan bli vanskelig igjen, forteller Frode Thuen.

Powered by Labrador CMS