Danmark har opplevd en økning av autisme de siste ti-årene. Men det kan vise seg å være administrative endringer som er årsaken til økningen.  (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Danmark har opplevd en økning av autisme de siste ti-årene. Men det kan vise seg å være administrative endringer som er årsaken til økningen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Nye retningslinjer forklarer dansk autisme-økning

Endret diagnostisering kan forklare hvorfor antall tilfeller av autisme har økt i Danmark.

Danmark har i løpet av de siste tiårene sett en betydelig økning av autismespekterforstyrrelser (ASF). Hvorfor denne økningen har skjedd, er usikkert og ulike teorier om hvorfor florerer.

Men en studie viser nå at 60 prosent av økningen kan forklares gjennom endrede retningslinjer for diagnosens kriterer, og hvordan diagnosen registreres.

Ikke snakk om en epidemi

Studien, som nylig ble publisert i tidsskriftet JAMA Pediatrics, har tatt for seg over 650 000 mennesker, født mellom 1980 - 1991.

De danske forskerne tok utgangspunkt i særlig to ting: for det første ble autisme i 1994 regnet som et spekter av forstyrresler, hvor de spesifikke symptomene som ble lagt til grunn for diagnosen, ble endret.

For det andre begynte helsevesenet i 1995 å registrere diagnoser som ble stilt uten innleggelse på psykiatrisk avdeling.

Dermed kunne de se hvordan antall diagnoser forandret seg innad i gruppen før og etter disse to hendelsene fant sted.

- Det studien vår viser, er at man kan ikke egentlig snakke om en autisme-epidemi, selv om Danmark og andre land for øyeblikket opplever en dramatisk økning i antall tilfeller av ASF, sier Stefan Nygaard Hansen, én av forskerne bak studien, i en pressemelding.

Fortsatt 40 prosent

Altså kan det se ut til at en stor del av økningen ligger i administrative endringer, og ikke i ukjente faktorer.

- Antallet dansker som blir diagnostisert med autisme har altså ikke økt så eksplosivt i de seneste tiårene på grunn av en ukjent miljøfaktor, eller fordi foreldrene gjør noe anerledes nå enn for 20 år siden, sier Hansen til videnskap.dk.

Men selv om den nye studien forklarer en stor andel av økningen, er det fortsatt 40 prosent som ikke kan forklares av tekniske endringer.

- Kanskje får flere diagnosen fordi det er kommet generelt mer oppmerksomhet på symptomene, slik at flere foreldre går til legen hvis de har en mistanke. Og det er stadig viktig å lete etter risikofaktorer i miljøet, påpeker Hansen.

Referanse:

Hansen, S. (et.al) Explaining the Increase in the Prevalence of Autism Spectrum Disorders: The Proportion Attributable to Changes in Reporting Practices. JAMA Pediatrics (2014)

Powered by Labrador CMS