Barn plages av skyldfølelse i oppdragelse

Bruken av skyldfølelse som komponent i barneoppdragelse skaper ubehag hos barnet som varer til neste dag.

Oppdragelse basert på skyldfølelse går ut på at foreldrene prøver å påvirke barnas oppførsel ved å bruke psykologiske virkemidler, fremfor å sette direkte grenser.

For eksempel kan foreldrene gi barna skyldfølelse ved å fortelle barna hvor mye innsats de legger ned i barnets velvære, eller at foreldrene viser at de skammer seg over barnets oppførsel.

En ny studie fra University of Jyväskylä i Finland tyder på at denne typen oppdragelse gjør mer skade enn godt.

I følge studien varierer bruken av skyldfremkallende oppdragelse fra dag til dag. På dager der foreldrene ga barna mer skyldfølelse viste dette seg tydelig som atypiske høye nivåer av ubehag og sinne hos barna selv neste dag.

Forskningen tyder også på at selv om skyldfølelsebasert oppdragelse fra både mor og far øker barnets daglige ubehag, er fars rolle spesielt viktig.

I prosjektet ble daglig interaksjon med omtrent 150 barn og deres foreldre og lærere fulgt gjennom første klasse i grunnskolen ved bruk av dagbokskriving. (forskning.no/spø)

Powered by Labrador CMS