Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Gjennom forebygging kan unge beskyttes mot for eksempel skader, bekymringer, sykdom og psykososiale vansker, ifølge Edvard Befring.
Gjennom forebygging kan unge beskyttes mot for eksempel skader, bekymringer, sykdom og psykososiale vansker, ifølge Edvard Befring.

Hvordan kan skolen hjelpe elever som ikke klarer å fullføre?

PODCAST: Mange elever synes skolen er utfordrende. Hvordan møter skolen disse elevene? Og hvilke muligheter har skolen for å hjelpe?

Marianne Svarstad jobber med et nettbasert tilbud for elever som ikke kommer seg gjennom ordinær videregående skole. Hun er både faglærer i engelsk og sosiallærer.

– Jobben min er oppfølging av hele elevgruppen på over 150 elever. Jeg ringer rundt og prøver å komme i kontakt med dem, for å sjekke hvordan det går med dem, forteller Svarstad.

Forsker Edvard Befring (t.v) og lærer Marianne Svarstad snakker om hva skolen kan gjøre for å forebygge psykosisale vansker blant elvene.
Forsker Edvard Befring (t.v) og lærer Marianne Svarstad snakker om hva skolen kan gjøre for å forebygge psykosisale vansker blant elvene.

Å forebygge skader og problemer

Så hva kan skolen gjøre for å hjelpe elever som ikke klarer å fullføre ordinært skoleløp? Edvard Befring er Norges første professor i spesialpedagogikk og har forebygging som sitt spesialfelt.

– Forebygging handler i utgangspunktet om å forhindre at vansker oppstår. Begrepet er mest kjent innen medisin og trafikk, og det er positivt ladet: Det kan handle om å beskytte mot skader, bekymringer, sykdom og psykososiale vansker, sier Befring.

I pedagogisk sammenheng handler forebygging også i stor grad om læring, for å utvikle selvbeskyttende kompetanse og økt motstandskraft mot risikofaktorer, forklarer han.

Flere former for forebygging

Det er flere former for forebygging. Er den allmenn, gjelder den større grupper, som alle innbyggerne i en kommune.

Er forebyggingen selektiv, legges det til rette for tiltak som for eksempel skal begrense en uheldig utvikling hos risikoutsatte barn. De kan bli mer motstandsdyktige, altså få styrket sine muligheter til å stå i motgang.

– På samme måte som forebygging er en nødvendig del av medisinen, er det et ønske om at skolen skal være lagt til rette for forebygging, understreker Befring.

Gjester i denne episoden av podcasten Læring er Edvard Befring, professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, og Marianne Svarstad, faglærer og sosiallærer.

Programleder er Elise Koppang Frøjd, produsent Shane Colvin og researchere er Marika Vartun, Monica Bjermeland og Elise Koppang Frøjd.

Powered by Labrador CMS