Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Stavanger - les mer.

Barn i barnehagen sammen med Henry.
Barn i barnehagen sammen med Henry.

Dukken Henry sørger for at barnehagebarn kan redde liv

Også små barn kan lære å gi førstehjelp.

En halv million barnehagebarn i Norge har fått førstehjelpsopplæring gjennom det pedagogiske læringsopplegget kalt «Henry – Førstehjelp for barnehagebarn».

Nå viser en ny rapport at førstehjelpskunnskapene til barnehagebarna økte betraktelig etter opplæringen. Det gjaldt både når det kom til å vise omsorg, skaffe hjelp, ringe 113 og hvordan man behandler skader.

– Disse ferdighetene kan ha avgjørende betydning om et uhell skulle skje. Ideen om at selv små barn kan ta ansvar, vise omsorg og hente hjelp, er en viktig del av førstehjelpsopplæringen som blir gitt ved Henry-opplegget, forteller prosjektleder Silje Lea.

Lærte mye om førstehjelp

I Sørbø barnehage Sør i Sandnes hadde de ikke et fast opplegg for førstehjelpsopplæring før de tok i bruk Henry-opplegget.

Nå har de brukt det aktivt i over ett år. Det har vært engasjerende og kjekt både for barn og voksne, og barna lærte fort mye om førstehjelp etter å ha tatt i bruk opplegget.

– Det hendte de tryglet og ba: Kan vi ikke ta frem Henry igjen? Vær så snill?

Barnehagelærer Marianne Soma forteller om vårens 5-årsgruppe, som var de første som fikk bruke opplegget i barnehagen.

– Barna opplever Henry som både trygg og spennende fordi han møter dem i deres egen verden og på deres nivå. Det er enklere å lære om førstehjelp når vi tar i bruk Henry, sier barnehagelæreren.

Marianne Soma saman med barn i Sørbø Barnehage Sør i Sandnes.
Marianne Soma saman med barn i Sørbø Barnehage Sør i Sandnes.

Hvordan snakke med de små om førstehjelp?

«Henry – Førstehjelp for barnehagebarn» er et pedagogisk læringsopplegg utviklet av Røde Kors og Laerdal Medical rettet mot de eldste barna i barnehagen.

Siden lanseringen i 2011 har opplegget nådd ut til 85 prosent av alle landets barnehager, og om lag en halv million barn har fått mulighet til å lære grunnleggende førstehjelp.

– I dag er ikke førstehjelp inne i rammeplanen for barnehagene. Vi i Røde Kors mener førstehjelp for barnehagebarn er viktig, og at det bør bli en del av rammeplanen, forteller Lea.

Evalueringen av opplegget som nylig ble publisert, viser at barna ble flinkere til å identifisere skadesituasjoner, og til å foreslå hva som kan gjøres ved ulike typer skader.

– Det er viktig at barn er trygge på førstehjelp fra ung alder og vet hva de skal gjøre om de selv eller andre skader seg, sier Lea.

Lærer hva de kan gjøre dersom de blir skadet

Henry-opplegget er rettet mot barn mellom 3-6 år. Det består av en Henry-dukke med en førstehjelpssekk, et sett med plansjer, en veiledningsperm og en minnepinne med Henry-sanger.

Ved å bruke Henry-dukka, kan barna øve på å sette på bandasjer samt utføre førstehjelp. I verktøypakka finnes det også eksempler på ulike typer skader som de ansatte i barnehagen kan snakke om sammen med barna.

– Det er viktig at både store og små har kunnskap om førstehjelp, men det er ikke nødvendigvis så enkelt å fortelle de aller minste om førstehjelp og hvorfor det er så viktig – uten å gjøre dem redde, sier Henning Plischewski ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger, som har hatt ansvaret for evalueringen.

Plischewski mener opplegget er et godt hjelpemiddel for de ansatte i barnehagen som skal drive førstehjelpsopplæring sammen med de eldste barna i barnehagen.

Silje Lea saman med barn i Sørbø Barnehage Sør i Sandnes.
Silje Lea saman med barn i Sørbø Barnehage Sør i Sandnes.

Små barn kan varsle de voksne

Barnehagebarn får normalt sett kun små skader som kutt og insektbitt, men disse skadene kan være ubehagelige nok for et lite barn som opplever det for første gang.

Det kan ifølge Plischewski være en fordel at barna får satt ord på følelsene sine, og hvordan slike skader kan kjennes på kroppen. I tillegg er det viktig at barna vet hva de kan gjøre dersom de selv eller andre blir skadet.

– Også små barn kan bidra til å redde liv. Ikke nødvendigvis ved å utføre førstehjelp selv, men ved å være bevisste på at de også har en rolle. De kan faktisk gjøre en forskjell.

– De aller minste kan være til stor hjelp dersom de vet at de kan varsle en annen voksen dersom bestemor plutselig ramler om, eller ringe nødnummeret dersom de blir vitne til alvorlig skade, sier han.

Barn i barnehagen sammen med Henry.
Barn i barnehagen sammen med Henry.

Ble mer opptatt av å hjelpe

Formålet med Henry-opplegget er å øke barnas hjelpevilje, kunnskap om førstehjelp og bevissthet om Røde Kors sine humanitære verdier. Opplegget er forankret i den nasjonale førstehjelpsstrategien «Sammen redder vi liv», og i Røde Kors sin egen førstehjelpsstrategi 2017-2020.

– Etter at barna hadde vært med på det pedagogiske opplegget med Henry, gav de en mer korrekt vurdering av alvorlighetsgraden til ulike skader, og en mer korrekt vurdering om når det er behov for medisinsk hjelp, sier Plischewski.

I evalueringen av Henry-opplegget har 50 barn blitt intervjuet før og etter opplæring. En gruppe barn som allerede hadde gjennomført opplæring ble brukt som referansegrunnlag. Resultatene er tydelige:

  • Etter opplæring sa barna oftere fra til voksne og de ble mer opptatt av å hjelpe i sitasjoner som krevde det.
  • 31 prosent av barna sa de kunne ringe 113 hvis noen skadet seg før opplæringen.
  • Hele 82 prosent av barna kunne det medisinske nødnummeret etter opplæring.

Sa oftere fra til voksne

I evalueringen kom det også frem at 92 prosent av de spurte barnehageansatte vurderte førstehjelpsopplæring for barn som viktig, men kun halvparten sa at førstehjelp var tema på årshjulet i barnehagen.

De ansatte i barnehagene svarte også at de opplevde læringsopplegget som enkelt å bruke, og mente at det i høy grad var engasjerende for barna.

Resultatene fra evalueringsrapporten tyder på at Henry-opplegget er et viktig bidrag til barns læring innen førstehjelp, og at barna har økt sin førstehjelpskunnskap ved bruk av opplegget.

Ifølge Plischewski er førstehjelpsopplæring av barnehagebarn i liten grad forsket på tidligere.

– Vi fant få relevante studier, og denne evalueringen er i så måte ganske unik da den inkluderer effektstudier av barnas læring etter bruk av Henry-opplegget, sier han.

Barna ble mer empatiske

Barnehagelærer Marianne Soma forteller at 5-åringene i barnehagen som brukte opplegget aktivt i vår, ble mer empatiske og lærte fort når de skulle tilkalle en voksen.

De lærte også hva de skulle gjøre dersom de selv eller noen andre ble skadet. Men det er ikke alle ting ved førstehjelp som er så lett å forklare, sier hun. For hvordan skal man forklare 5-åringer om bevisstløs tilstand, og hva det er?

– Det er ikke alltid så lett å forklare små barn hva man kan gjøre om man setter noe fast i halsen eller blir bevisstløs, men dette er jo noe som kan skje i barnehagen. I dette opplegget kan jeg bruke ulike plansjer der dette står godt forklart og gjør det enklere for meg å snakke med barna om det og forklare selv noen av de vanskeligste førstehjelpstiltakene, sier Soma.

Nå har vårens femårsgruppe begynt på skolen, og den nye femårsgruppa har så vidt fått teste ut Henry-opplegget. Soma håper at barna også kan ta med seg interessen for førstehjelp og de nye ferdighetene med seg til skolen, men også at det er noe de vil ha med seg hele livet.

– Dersom noen blir skadet på åpen gate, flokker det seg fort mange folk rundt ulykkesstedet, men få griper inn og prøver å hjelpe. Jeg håper femåringene i vår barnehage tar med seg interessen for førstehjelp videre i livet, slik at de ikke blir passive tilskuere, men aktive livreddere, sier Marianne Soma.

Referanse:

Henry – Førstehjelp for barnehagebarn, Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med Røde Kors og Laerdal Medical, 2020.

Powered by Labrador CMS