Babyer under ett år bør ikke se på noen skjermer i det hele tatt, mener WHO. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)
Babyer under ett år bør ikke se på noen skjermer i det hele tatt, mener WHO. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)

WHO gir livsstilsråd til småbarn

For første gang mener Verdens helseorganisasjon (WHO) noe om hvor mye småbarn bør bevege seg, sove og se på TV eller andre skjermer.

Babyer under ett år bør ikke se på elektroniske skjermer i det hele tatt, anbefaler FN-organisasjonen. Barn under fem år bør unngå passiv skjermtitting i mer enn én time daglig, men jo mindre jo bedre, heter det.

For noen foreldre kan retningslinjene fra WHO leses som vanlig folkevett, men flere eksperter påpeker at de brede anbefalingene har et tynt vitenskapelig grunnlag.

WHO sier de prøver å «fylle et tomrom» i den globale innsatsen for å fremme en sunn livsstil.

De peker på at ekstrem overvekt er et økende folkehelseproblem og at 80 prosent av ungdommer ikke er fysisk aktive nok. Derfor mener WHO at det er nødvendig å komme med generelle råd for barn under fem år, siden de første årene regnes som en avgjørende periode for livsstilsutviklingen.

Ligge-på-magen-tid

WHO erkjenner at de «sterke anbefalingene» har et tynt forskningsgrunnlag, men håper de kan gjelde alle småbarn, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn eller sosioøkonomisk status. Målet er å hindre livsstilssykdommer senere i livet.

For babyer under ett år anbefaler WHO minst 30 minutter med fysisk aktivitet per dag – noe som inkluderer å ligge på magen.

De bør heller ikke være bundet til barnevogn, stol eller bæremeis i mer enn en time om gangen, og de bør få mellom 12 og 17 timers søvn daglig, mener WHO.

Barnevogngrense

For barn mellom ett og to år anbefaler organisasjonen to timers fysisk aktivitet daglig og minst elleve timers søvn. «Stillesittende skjermtid» bør begrenses til én time, heter det.

For barn mellom tre og fire år anbefales det at en av to timer med fysisk aktivitet omfatter «moderat til kraftig» bevegelse.

Kritisk

Eksperter påpeker at forskningsgrunnlaget i dag ikke er godt nok til at man kan sette noen absolutte grenser for skjermtid.

– Begrensningene på skjermtid som foreslås av WHO, virker ikke rimelig i forhold til skadepotensialet, sier Max Davie ved britiske Royal College of Pediatrics and Child Health.

Forskningsdirektør Andrew Przybylski ved Oxford Internet Institute er enig i at det kan være fornuftig å begrense skjermtid for småbarn.

– Men på mange måter har konklusjonene som trekkes om at skjermer er skadelige, ikke vitenskapelig grunnlag, sier han.

Etterlyser studier

Han påpeker at det er forskjell på hva man fyller skjermtiden med, og oppfordrer WHO til å be om høykvalitetsstudier som kan se bredere på ulike typer skjermbaserte aktiviteter og hvordan de påvirker barn.

– Jeg lurer virkelig på i hvilken utstrekning globale retningslinjer om folkehelse, som omfatter millioner av familier, bør være basert på beviser av svært lav kvalitet, sier Kevin McConway, som er professor emeritus i anvendt statistikk ved The Open University i Storbritannia.

Han påpeker at det ofte ikke er mulig å utføre eksperimenter på småbarn, noe som har fått WHO til å feste lit til observasjonsstudier. Han er også kritisk til begrepet «stillesittende skjermtid» og lurer på hva det innebærer.

WHO påpeker at retningslinjene dreier seg om såkalt passiv titting.

– De omfatter ikke et interaktivt nettbrettspill eller et TV-program hvor barn oppfordres til å bevege seg, etterligne bevegelser, danse eller samhandle, sier Juana Willumsen i WHO til pressen i Genève onsdag.

Powered by Labrador CMS