Babyers hjerne fordobler seg i vekt og størrelse i løpet av det første leveåret
Babyers hjerne fordobler seg i vekt og størrelse i løpet av det første leveåret

Pandemi-babyer gjorde det dårligere når forskerne målte motorikk og sosiale ferdigheter

– Ikke undervurder de minste. Små babyer er smartere enn vi tror og er født med en hjerne som trenger stimulering fra dag én, sier norsk forsker.

Nedstengning og sosial avstand påvirker oss. For de minste kan det gå utover den avgjørende utviklingen i første livsfase.

Amerikanske spedbarn, født i de ni første månedene av pandemien, ble sammenliknet med en gruppe spedbarn født i god tid før pandemien startet.

Pandemi-babyene fikk signifikant lavere skår på tester for grovmotorikk, finmotorikk og sosiale ferdigheter.

Ikke på grunn av sykdom

255 babyer på seks måneder var med i undersøkelsen.

– Spedbarn som fødes av mødre med virusinfeksjoner under svangerskapet har en høyere risiko for nevroutviklingssvikt, sa hovedetterforsker Dani Dumitriu i en pressemelding.

Forskerne trodde dermed at de ville finne endringer i babyenes nevroutvikling hvis mødrene hadde korona under svangerskapet.

Det fant de ikke. Funnene var uavhengige av om mødrene som fødte i løpet av pandemien hadde vært smittet med COVID-19 eller ikke mens de gikk gravide, når i graviditeten de eventuelt ble smittet og hvor syke de hadde blitt.

Forskerne analyserte svarene fra spørreskjemaer som foreldrene fikk av barneleger. De skulle oppgi informasjon om babyenes kommunikasjon, motorikk, evne til problemløsning og sosiale ferdigheter.

Forskjell på babyer født før og etter pandemien

Gjennomsnittsskåren blant spedbarna født under pandemien var lavere enn de motoriske og sosiale ferdighetene til 62 spedbarn født på de samme sykehusene før pandemiens utbrudd.

Audrey van der Meer er professor i nevropsykologi ved Institutt for psykologi ved NTNU.

– Det er betryggende å vite at COVID-19 i svangerskapet ikke ser ut til å spille en rolle i hvordan spedbarna utvikler seg motorisk og sosialt i løpet av de første 6 månedene, sier hun.

Van der Meer viser til resultatene på studien, og hvordan pandemien likevel har satt sine spor.

– Det ser ut som om spedbarn født i begynnelsen av pandemien har brukt mye tid i isolasjon med foreldrene, stort sett innendørs i små New York-leiligheter. De har ikke møtt mange andre mennesker utover nærfamilien eller gått i barnehage, sier hun.

Som ekspert på tidlig spedbarnsutvikling, fikk hun bekreftet at vestlige foreldre har en tendens til å stimulere de minste spedbarna for lite.

Audrey van der Meer med Maja, som har på seg en sensorhette. Denne registrerer elektrisk hjerneaktivitet.
Audrey van der Meer med Maja, som har på seg en sensorhette. Denne registrerer elektrisk hjerneaktivitet.

Må tas på alvor

– Svekket motorikk og nedsatte sosiale ferdigheter som ikke blir tatt på alvor og jobbet med, vil babyene ta med seg videre i livet, sier Van der Meer.

Hjernen fordobler seg både i vekt og størrelse i løpet av det første leveåret. Nervecellene i hjernen blir flere, mer spesialiserte og det dannes flere koblinger mellom dem.

– Det er snakk om opptil 1000 nye koblinger i sekundet, avhengig av erfaringene foreldrene eksponerer spedbarna sine for, sier Van der Meer.

Blir babyen understimulert, kan det gå utover fin- og grovmotoriske evner og føre til klossethet. Øye-hånd-koordinasjonen svekkes, og evnen til å forutse hva som kommer til å skje i nærmeste fremtid blir underutviklet.

– I verste fall kan svekket motorikk og nedsatte sosiale ferdigheter lede til kognitive utfordringer, språkvansker, atferdsproblemer og depresjon, sier Van der Meer.

En uro over babygymen er med på å stimulere øye-hånd-koordinasjonen.
En uro over babygymen er med på å stimulere øye-hånd-koordinasjonen.

Ikke undervurder de minste

– Hvordan kan vi sørge for at babyene opprettholder sosiale ferdigheter?

– Snakk eller syng masse til babyen, knytt kontakt. Fortell hele tiden hva du holder på med og navngi både aktiviteter, steder, farger, gjenstander og kroppsdeler:

«I dag skal vi til parken, men først skal vi skifte bleie og du skal få på deg grønne ullsokker fordi det er så kaldt ute. Hvor er foten din?».

Motorikken bør også stimuleres.

– Ha babyen i mageleie noen få minutter flere gangen om dagen, men alltid under tilsyn, for eksempel ved hvert bleieskift, sier hun.

Videre bør babyen få være i oppreist stilling i fanget eller i bæresele/meis slik at den kan øve seg på å holde hodet oppe selv. Det vil gi forbedret øye-hode-koordinasjon.

– Fest små fargerike leker med snorer i ulike lengder i en babygym, og plasser babyen under. Det stimulerer øye-hånd-koordinasjonen. La babyen leke seg i badekaret og gi babymassasje, sier Van der Meer.

Forskeren kommer med en klar beskjed:

– Ikke undervurder de minste. Små babyer er smartere enn vi tror og er født med en hjerne som trenger stimulering fra dag én for optimal utvikling.

Forskerne bak artikkelen skal fortsette å følge spedbarna i langtidsstudier.

Referanse:

Lauren C. Shuffrey m.fl. Jama Pedriatics: Association of Birth During the COVID-19 Pandemic With Neurodevelopmental Status at 6 Months in Infants With and Without In Utero Exposure to Maternal SARS-CoV-2 Infection. Publisert 04. januar 2022. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2021.5563

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS