12 prosent oppgir at de er plaget av støy fra gate eller vei, fly, bedrifter eller bygge- og anleggsvirksomhet når de oppholder seg utenfor boligen. (Illustrasjonsfoto: Berit Keilen / NTB scanpix)
12 prosent oppgir at de er plaget av støy fra gate eller vei, fly, bedrifter eller bygge- og anleggsvirksomhet når de oppholder seg utenfor boligen. (Illustrasjonsfoto: Berit Keilen / NTB scanpix)

Én av tre bor i trafikkfarlige områder for barn

34 prosent av befolkningen bor i områder som er trafikkfarlige for barn, ifølge SSB.

Tallene kommer fram i Levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er i byene andelen er størst, med en andel på 42 prosent. I spredtbygde strøk ligger andelen på 25 prosent. Halvparten av dem som oppgir at de bor i trafikkfarlige områder er unge aleneboere under 25 år.

12 prosent oppgir at de er plaget av støy fra gate eller vei, fly, bedrifter eller bygge- og anleggsvirksomhet når de oppholder seg utenfor boligen. 9 prosent av unge aleneboere oppgir at de får søvnproblemer på grunn av støy.

Andelen som er plaget med kriminalitet, vold eller hærverk i boområdet er størst i byene, med 7 prosent. Til sammenligning oppgir kun 1 prosent av dem som bor spredtbygd at de er plaget med samme type problemer.

Powered by Labrador CMS