Færre personer ble døpt i 2020.
Færre personer ble døpt i 2020.

Dåpstallene sank kraftig i fjor

I fjor ble det døpt 23 800 personer i Den norske kirke, noe som er en nedgang på 4000 fra året før.

Til sammenligning ble 43 000 personer døpt i 2005, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Dåpstallene holdt seg forholdsvis stabilt fram til 2010. Siden da har det vært en årlig nedgang på mellom 500 og 2300 døpte hvert før fram til i fjor.

Når man holder antallet døpte opp mot antallet fødsler, var andelen døpte 45 prosent i fjor. Det er en nedgang på 6 prosentpoeng fra 2019. Andelen var 76 prosent i 2005.

I fjor var 68 prosent av befolkningen medlem av Den norske kirke. Andelen var 85 prosent i 2005, og siden da har det vært en jevn nedgang på rundt 1 prosentpoeng i året.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS