57 millioner barn får ikke gå på skole

Mens norske barn møtte til et nytt skoleår mandag, får 57 millioner barn i fattige land ikke gå på skole. Over halvparten av verdens barn som nektes skolegang, bor i Afrika sør for Sahara og i Vest-Asia.

Hovedgrunnen er fattigdom. Familier har ikke råd til å sende barna sine på skolen og trenger i tillegg inntektene som barna får ved å jobbe. Også krigshandlinger er en viktig årsak til at millioner av barn ikke får fullført grunnskolen.

Skolegang er en av de mest effektive måtene å løfte mennesker ut av fattigdom på. Barn som får utdanning, har større forutsetninger for å få jobb, de gifter seg senere, får færre barn og er i bedre stand til å ta vare på familien. En ond fattigdomssirkel brytes, forklarer generalsekretær i Unicef Norge, Bernt G. Apeland.

Den gode nyheten er ifølge Unicef at 90 prosent av verdens barn er innskrevet i grunnskolen, og at det nå er like mange jenter som gutter som får skolegang på grunnskolenivå. (NTB)