Forskere har funnet en mulig kur mot MRSA. Likevel er ikke alle leger vilt begeistret. (Illustrasjonsfoto: Microstock)
Forskere har funnet en mulig kur mot MRSA. Likevel er ikke alle leger vilt begeistret. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Ny kur mot multiresistente bakterier er ikke problemfri

Ny kur mot MRSA kan drepe resistente bakterier som de fleste andre behandlinger ikke duger mot. Men behandlingen er litt som «å tisse i buksa for å holde varmen», mener forsker.

Nylig kunne vi på Videnskab.dk fortelle nyheten om en ny kur mot de fryktede resistente stafylokokkene som kalles MRSA.

Kuren består av en blanding av tre godkjente former for antibiotika, som dermed ramme MRSA på tre forskjellige steder. Denne blandingen klarer ikke bakteriene å kjempe mot, selv om de er resistente overfor de tre antibiotikaene hver for seg.

Spørsmålet er om vi bør begynne å bruke denne kombinasjonsbehandlingen til pasienter som er smittet med MRSA?

Det spørsmålet har vi stilt to kliniske mikrobiologer, men svaret er ikke entydig.

Klinikksjef for Rigshospitalets Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, professor Niels Frimodt-Møller, mener man kan bruke kombinasjonsbehandlingen på mennesker i Danmark.

Dermed kan man også finne ut hvordan behandlingen virker – sammenlignet med antibiotikumet vancomycin, som ofte er legenes siste utvei i behandling av MRSA.

– Det er opplagt at vi bør utføre noen kliniske undersøkelser av denne behandlingsformen, hvor man tester det opp mot andre behandlingsformer og finner ut hvor det kan ha sin berettigelse. Det kunne godt være oss selv som gjennomførte slike forsøk, sier Frimodt-Møller.

Han mener også at leger allerede nå kan bruke behandlingen eksperimentelt i situasjoner hvor de står uten andre muligheter for behandling.

Løser ikke det langsiktige problemet

Hans Jørn Kolmos er overlege og professor i klinisk mikrobiologi ved Odense Universitetshospital.

Han er enig i at det er positivt med enda en behandlingsform til MRSA, men det får ham likevel ikke til å juble av begeistring.

Problemet er at vi bare får mer av den samme formen for behandling, som vi i virkeligheten prøver å kutte ned på, mener han.

– Det er fint med en ny behandlingsmulighet, men det løser ikke særlig mye på lang sikt. Den riktige og langsiktige veien frem er å begrense bruken av antibiotika. Det gir færre resistente bakterier, inkludert MRSA, sier Kolmos.

Enda et våpen

Forskjellige omstendigheter taler ifølge forskere for og mot bruken av kombinasjonsbehandlingen. Dermed kan det være vanskelig å komme med et entydig svar på om det er en god eller dårlig idé å bruke det på mennesker.

Det positive er at behandlingen kanskje kan gi leger enda et våpen i kampen mot MRSA, og at legemidlene er individuelt godkjent allerede. Det betyr at det ikke vil ta lang tid å få godkjent kombinasjonsbehandlingen.

I dag er vancomycin et av legenes siste antibiotika mot MRSA. Problemet med dette legemiddelet er at det virker langsomt, og at vancomycin-molekylet er så stort at det kan ha problemer med å trenge inn til infeksjoner noen steder i kroppen, for eksempel hvis MRSA setter seg som byller i hjernen.

– Kombinasjonsbehandlingen kan kanskje virke bedre og raskere enn vancomycin ved noen infeksjoner. Det er verdt å undersøke, sier Niels Frimodt-Møller.

Kan ødelegge sunne bakterier

Det negative er at den nye kombinasjonsbehandlingen er ekstremt bredspektret, mens et middel som vancomycin er veldig smalt.

At behandlingen er bredspektret, innebærer at den ikke bare rammer MRSA, men alle bakterier i hele kroppen, inkludert alle de gunstige bakteriene i for eksempel tarmen, som vi helst ikke vil ta livet av.

Ifølge Hans Jørn-Kolmos er det uheldig, og man skal derfor være tilbakeholden med den typen behandling.

– En så bredspektret behandling vil skape mye problemer for pasientenes normale mikrobiom, og stoffene vil øke risikoen for at pasienten blir smittet med andre antibiotikaresistente bakterier. Mer kombinasjonsbehandling vil gi enda flere resistente bakterier. Det er altså litt som å tisse i buksa for å holde seg varm. Ut fra en økologisk betraktning er det mye bedre å holde seg til vancomycin, sier Kolmos.

Niels Frimodt-Møller er enig i at det kan være problematisk å bruke bredspektrede antibiotika som for eksempel den nye kombinasjonsbehandlingen.

– Men det skal ikke forhindre oss i å bruke det til veldig syke pasienter, sier han.

Kombinasjonsbehandlingen finnes ikke som tablettbehandling. Det er medikamenter i tablettform vi har størst behov for på dette feltet, slik at de kan gis til pasienter også utenfor sykehusene, ifølge Hans Jørn Kolmos.

Kan være beste løsning for noen pasienter

Potensialet i den nye behandlingsformen – hvis den virker på mennesker, noe som først må undersøkes – kan ifølge Niels Frimodt-Møller også være at leger kan få en behandling de kan bruke mot MRSA før de bruker vancomycin.

Dermed kan leger vente med å bruke vancomycin, slik at ikke MRSA utvikler resistens mot dette.

Det er ifølge klinikksjefen nok til at man bør undersøke kombinasjonsbehandlingens kliniske potensial i forsøk på mennesker.

– Viser slike kliniske undersøkelser at behandlingen fungerer bedre enn vancomycin, kan det godt være en løsning for noen pasienter. Det er hele tiden en balanse mellom bivirkninger, resistens, effekt og pasientens helse. Det kan godt være tilfeller hvor kombinasjonsbehandlingen vil være det riktige å bruke, sier Frimodt-Møller.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS