- Alarmerende om super-resistent tuberkulose

Sør-afrikanere trues av tuberkulose-bakterier som har utviklet motstand mot de vanligste medisinene.

Sør-Afrika er blant landene med høy forekomst av ekstremt mostandsdyktig XDR-tuberkuolse. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)
Sør-Afrika er blant landene med høy forekomst av ekstremt mostandsdyktig XDR-tuberkuolse. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Resistensutvikling:

I Norge diagnostiseres det hvert år 300-400 tilfeller av tuberkulose. Forekomsten har økt noe de senere årene. Det er lite nysmitte i Norge.

Bakterier som er blitt motstandsdyktige mot de vanlige medikamentene, er et alvorlig og økende problem.

Med multiresistente bakterier menes tuberkulosebakterier som er resistente mot både rifampicin og isoniazid, som er de viktigste medikamentene i behandling av tuberkulose.

De senere årene har antall tilfeller av multiresistent tuberkulose ligget rundt seks per år. Noen flere har bakterier som er resistente mot bare ett legemiddel.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Utviklingen og håndteringen av såkalt super-resistent tuberkulose (XDR) i Sør-Afrika skaper sterk bekymring blant forskere, som nå publiserer nye funn i tidsskriftet The Lancet.

Dette er en variant av multiresistent tuberkulose som er enda vanskeligere å behandle. 

Utfallet selv på kortere sikt er i de fleste tilfeller døden, viser funnene i den nye studien.

Selv med et intensivt behandlingsopplegg med i snitt åtte medikamenter, var utfallene forstemmende. I løpet av fem år hadde 74 prosent dødd, og bare 11 prosent hadde en bra helsesituasjon.

Å bekjempe multiresistent tuberkulose er viktig ikke minst fordi slike bakterier oftere rammer unge og arbeidsføre mennesker, skriver forskerne i studien. 

Risiko for mer smitte

Forskerne påpeker samtidig en sviktende behandling og oppfølging for syke sørafrikanere med XDR-tuberkulose. Det øker risikoen for smittespredning.

Pasienter som ikke har blitt bedre av behandling, skrives fra sykehus fordi det er sparsomt med egnede tuberkulose-plasser.

- Vi viser for første gang en alarmerende utvikling i Sør-Afrika der behandlingen svikter og at pasienter den ikke hjelper for, skrives ut systematisk  fra sykehus, sier professor Keertan Dheda ved University of Cape Town, i en pressemelding.

Dheda og kollegene har studert 107 pasienter i tre av landets provinser med den super-resistente tuberkulosevarianten, og fulgt dem fra mars 2008 til august 2012. 

Nesten halvparten ble skrevet ut mens de fortsatt var syke.

Trenger langtidsplasser

Mycobacterium tuberculosis. (Foto: Janice Haney Carr)
Mycobacterium tuberculosis. (Foto: Janice Haney Carr)

- Disse pasientene kan fortsatt leve i flere år og bidra til spredning av tuberkulosen, påpeker hun.

Det finnes få helseinstitusjoner med langtidsplasser som kan drive smertelindrende behandling, og hindre at flere utsettes for smitte, påpeker forskerne

De understreker at det er et stort behov for et å etablere slike plasser i nærmiljøer som både kan hjelpe pasienten, og beskytte befolkningen.

Resistens på frammarsj

Multiresistente former for tuberkulose betyr i korthet at bakteriene har blitt immune mot standardbehandlingen mot sykdommen.

Det er tidligere anslått at fem prosent av nærmere åtte-ni millioner som smittes årlig har denne tilstanden.

Andelen sør-afrikanere med multireistente varianter økte imidlertid fra 3 prosent i 2002 til 9,5 prosent i 2008.

En undersøkelse i 2011 viste at 500 i et utvalg på 8000 tuberkulosetilfeller hadde XDR-varianten, opplyser forskerne i Lancet-studien.

Få multiresistente tilfeller i Norge

Tuberkulose er ikke veldig smittsomt, men overføring kan skje med luftsmitte eller fjerndråpesmitte.

Folkehelseinstituttet opplyser at man i Norge har erfart at de som smittes med tuberkulose først og fremst de som er sammen med tuberkulosesyke over tid.

Selv om multiresistent tuberkulose særlig er et problem andre steder i verden enn Norge, så er det de senere årene meldt mellom fire og åtte tilfeller per år her i landet, ifølge FHI.

Referanse:

Elize Pietersen, m.fl. Long-term outcomes of patients with extensively
drug-resistant tuberculosis in South Africa: a cohort study.
The Lancet.  Publisert  i nettutgaven 17. januar 2014.  Sammendrag

Powered by Labrador CMS