- Norge har mindre problemer med resistente bakterier enn Sør-Europa. Vi håper derfor på færre dødsfall i Norge, poengterer professor Dag Berild.
- Norge har mindre problemer med resistente bakterier enn Sør-Europa. Vi håper derfor på færre dødsfall i Norge, poengterer professor Dag Berild.

Resistente bakterier gjør korona-viruset verre

Virusinfeksjoner, som korona, baner ofte veien for bakteriell lungebetennelse. Denne sykdommen er farligere i land med mye resistente bakterier. Italia er en av verstingene i Europa. Norge er bedre stilt.

- Virusinfeksjoner, som influensa, baner ofte veien for sekundære lungebetennelser og blodforgiftninger forårsaket av bakterier. Det ville derfor være høyst besynderlig om korona-viruset ikke fører til de samme problemene, påpeker professor Dag Berild på infeksjonsmedisinsk avdeling på Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og OsloMet.

Han er en av landets fremste eksperter på antibiotikaresistente bakterier på sykehus og har de siste tretti årene forsket på å bedre bruken av antibiotika.

Italia og Spania er sterkt rammet av korona-viruset. Disse landene sliter også mye med resistente bakterier.

- Italia og Spania er, sammen med Hellas, versting-landene i Europa. Jo lenger syd du kommer i Europa, desto mer resistente er bakteriene.

Dårlige prognoser

Høy forekomst av resistente bakterier fører til dårligere prognoser for dem som får sekundære lungebetennelser etter alvorlige virusinfeksjoner. Det gjelder særlig for de pasientene som havner i respirator.

- Det er derfor hevet over enhver tvil, at behandlingen av sekundære lungebetennelser i land med mye resistente bakterier, er vanskeligere å behandle enn her i Norge.

Norge er blant landene i Europa med minst problemer med resistente bakterier.

- Vi kan derfor håpe på færre dødsfall i Norge enn Italia. Vi er bedre stilt her.

Alvorlig

Situasjonen er likevel alvorlig.

Selv om problemene på norske sykehus er mindre enn lenger sør i Europa, har det også mye å si for hvor mye pasientene er plaget med resistente bakterier. Pasienter kan ha resistente bakterier gjennom tidligere antibiotikabehandling.

- Hvis du har fått mye antibiotikabehandling, øker risikoen for å pådra deg resistente bakterier og en annerledes bakterieflora. I teorien er faren derfor større for at disse pasientene får problemer ved en korona-infeksjon, men vi har fortsatt sparsomt med data på dette. Jeg kan likevel si generelt: Dødeligheten ved resistente bakterier er høyere enn ved ikke-resistente bakterier.

Utlandet

Faren øker om du har vært i utlandet.

- For alle dem som har vært i Østen, slik som Thailand, India eller Kina og kommer hjem med diare, har halvparten resistente bakterier i tarmen. Det tar lang tid før de blir kvitt dem. De kan også ha resistente bakterier uten å være syk. Dette kan forverre prognosen ved en korona-infeksjon.

Wuhan

Den første rapporten i Lancet om korona-epidemien på et sykehus i Wuhan er nettopp offentliggjort. På dette sykehuset fikk 92 prosent av de innlagte pasientene antibiotika-behandling.

Her snakker vi både om overlevende og døde. Artikkelen hadde ingen informasjon om hvilke bakterier de syke fikk i seg og om bakteriene var resistente.

Bedre i Norge

Dag Berild kan likevel oppsummere:

- Hvis norske pasienter får kompliserte lungebetennelser i kjølvannet av korona, er de sannsynligvis bedre stilt enn i Sør-Europa fordi Norge har mindre problemer med resistente bakterier. Vi håper derfor på færre dødsfall i Norge, poengterer han

Denne saken ble først publisert i Apollon.

Powered by Labrador CMS