IBS koblet til tarmbakterier

En studie av bakteriekulturer fra tynntarmen antyder at overvekst av bakterier kan henge sammen med irritabel tarm (IBS). Mark Pimentel og kollegaer undersøkte prøver fra tynntarmen til mer enn 320 personer med og uten IBS.

Resultatene viste at mer enn en tredjedel av IBS-pasientene hadde en overvekst av bakterier. Blant menneskene med IBS og diaréplager hadde 60 prosent en slik overvekst.

Bare 10 prosent av deltagerne uten irritabel tarm fikk diagnosen overvekst av bakterier.

Pimentel mener dette styrker hans tidligere resultater, som antyder at IBS kan behandles med spesielle typer antibiotika. (forskning.no/is)

Powered by Labrador CMS