Arkiv: november 2017

For 500 år siden var folk i Nord-Europa opptatt av det samme spørsmålet som mange er i dag. Martin Luther var en av dem. Var det sånn vi fikk de nordeuropeiske velferdsstatene?

NTNU
Bakgrunn:

Under store deler av middelalderen produserte Norge egne mynter. Men myntene imponerte ikke alltid utenforstående eller nordmenn selv.

Astronauter får nedsatt syn når de oppholder seg i rommet over tid. Men hvorfor? Forskere finner nye svar i et oppsiktsvekkende eksperiment der de gjør kreftpasienter vektløse og måler trykket i hjernene deres.

Poteten er nok kommet for å bli. Ny forskning viser nemlig at den ser ut til å kunne takle klimaendringer godt.

Hundeeiere har mindre risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer enn folk som ikke har hund, viser en ny svensk undersøkelse.

Universitetet i Stavanger
Under tellekanten:

Les Under-tellekanten-intervju med professor Edvin Bru.

Universitetet i Bergen

Medisin mot parasitter som bendelorm og Giardia inneholder et stoff som dreper prostata- og tykktarmskreft.

Ny studie viser sammenheng mellom gavmildhet og det å kjenne sine egne hjerteslag.

En gammel landsby i Frederikssund i Danmark har blitt omtalt i skrifter fra middelalderen. Nå har arkeologer antagelig funnet ruinene av den.

Akershus universitetssykehus HF

Det å få et prematurt barn er svært ofte en situasjon preget av sjokk, stress og frykt. Hvordan reagerer vi som foreldre dersom vi i tillegg blir spurt om sykehuset kan forske på barnet vårt?

I USA har birøkterne de siste 30–40 åra brukt antibiotika for å behandle insektene mot sykdom. Hva har det gjort med bienes tarmbakterier?

En ny dansk undersøkelse viser at alle former for hormonell prevensjon, deriblant P-piller, øker risikoen for selvmord og selvmordsforsøk.

NTNU

Arkeologer fant det de tror er et keltisk beslag i sølv. Trolig er det vikinger som har tatt det med seg fra Irland. Her kan du se video av funnet.

SINTEF

Forskere har funnet tre hovedtiltak som funker best for barn og unge som sliter. Uformelle samtaler med voksne er et av dem.

Hudceller kan bli til nye øyenceller eller hjerneceller, blodceller til nye muskelceller eller hjerteceller. Uhelbredelige sykdommer er kanskje ikke lenger det.

Østlandsforskning

Ungdomsgutter som har jobbet som lekekompis i barnehage, velger ofte å komme tilbake når de blir voksne. Nå gir forskere råd for hvordan flere barnehager kan bruke dette tiltaket. 

Har du få melkesyrebakterier i munnen, må du kanskje tenke mer over hva du spiser for å unngå å legge på deg, viser ny studie.

Varmen i storbyer påvirker trærnes vekst.

Store ører gjør mer enn å hjelpe flaggermusen med å høre. Men det finnes noen ulemper også, viser ny forskning.

For første gang siden de ble funnet i 1922, stilles flere skatter fra gravkammeret til den egyptiske faraoen Tut-ankh-Amon ut for publikum. 

Flercellete dyr, som deg og meg, er genetisk sett mye likere encellete organismer enn tidligere antatt.

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Hvorfor kaster vi egentlig så mye mat? Kanskje finnes svaret i hvordan vi bruker kjøleskapet vårt.

Det er klart at det å bruke el-sykkel istedenfor bil er bra for klima og miljø. Men har det å bruke el-sykkel også positiv effekt på helsa, eller gjør den elektriske motoren det for lett?

Babyer er overraskende gode til å bruke informasjonen rundt seg til å beregne sannsynlighet, viser ny studie.

Norges forskningsråd

Myndighetene i Norge har innført strengere krav for å motta ytelser. Velferdsforskere advarer om at det kan føre til at nordmenn mister politisk engasjement og tillit.

Mennesker som fikk Crohns eller ulcerøs kolitt før de var 18 år hadde dobbelt så høy risiko for kreft som andre, ifølge en svensk studie.

Nokut anbefaler at Høgskolen i Oslo og Akershus kan bli universitet. UiB-rektor Dag Rune Olsen gratulerer.

Forskeren forteller:

Hvert år dør nesten 1,5 millioner mennesker av soppinfeksjoner. Dette er like mange liv som tuberkulose tar, og mange flere dødsfall enn det malaria forårsaker. Men oppmerksomheten problemet får står i sterk kontrast den høye dødeligheten.

Revolusjonen i 1917 var langt fra det viktigste i forrige århundre, mener russerne selv.

Sider