Københavns første havn er bygget på søppel

Arkeologer kan etter to måneders utgraving konstatere at Københavns første havneområde ligger på flere lag med gammelt søppel. Nå håper de å finne et skip på bunnen.

[gallery:1]Københavns første havn ved Gammel Strand fungerte tidligere som Danmarks Wall Street. En gruppe arkeologer kan nå avsløre at havnens fundament blant annet består av søppel fra 1600-tallets københavnere.

Og det er ikke det eneste stedet i byen hvor søppel har vært nyttig.

– Både deler av Slotsholmen og Christianshavn er bygget på et fundament av søppel, forteller utgravingsleder Stuart Whatley.

Presset vannet vekk

På 1680-tallet var det behov for en utvidelse av havnen, hvor man drev med veiing og beskatning av varer som gikk inn og ut av landet.

For å utvide havnen, bygget man små kasser av tre ut fra den gamle havnemuren, og de ble fylt opp med husholdnings- og byggeavfall. Dermed ble vannet presset lenger ut, og etter 100 år var kaien rykket om lag åtte meter ut fra den muren som ble anlagt på 1580-tallet.

– I kassene har vi funnet alt mulig søppel, noe som har gitt oss et innblikk i hverdagslivet til folk i byen. Vi har blant annet funnet sko og klær, glassflasker, forskjellige typer korn og dyreknokler, keramikk fra Danmark og fra resten av Europa, sier Stuart Whatley.

Håper å finne et skip

Selv om arkeologene siden slutten av januar har funnet mange spennende ting, har de fortsatt ikke nådd ned i de jordlagene hvor de største overraskelsene kan dukke opp.

– Vi håper vi finner et skip. Det ville vært fantastisk. Men vi håper også vi finner forskjellige handelsvarer, for det vil gi oss en idé om hva de handlet med, sier feltleder Camilla Haarby Hansen.

Funnene har vært godt bevart fordi jorden er oksygenfattig, noe som har stanset forråtnelsesprosessen. Når arkeologene kommer lenger ned i jorden, vil mangelen på oksygen være enda større, og funnene derfor enda bedre bevart.

Konservert og magasinert

Men hva skal skje med alle funnene når det skal bli metro-stasjon på Gammel Strand?

– Det er klart at vi ikke kan stille ut og bevare alle de tingene som kommer opp av jorden, men de fleste vil bli konservert og magasinert til senere undersøkelser, sier Camilla Haarby Hansen.

Arkeologene har fram til slutten av juni til å komme til bunns i den 76 meter lange og 6–12 meter brede utgravingen.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS