Dette fotsporet er kanskje mer enn 10 000 år gammelt, men det er svært godt bevart. En person gikk barfot her for tusenvis av år siden.
Dette fotsporet er kanskje mer enn 10 000 år gammelt, men det er svært godt bevart. En person gikk barfot her for tusenvis av år siden.

Hva kan disse flere tusen år gamle fotsporene fortelle?

De er kanskje over 10 000 år gamle, og de forteller en historie om en gruppe folk på vandring.

En strand kan være full av fotspor fra barn og voksne som løper inn og ut av vannet, men når neste bølge kommer inn, er de borte.

Men en ekstremt sjelden gang i blant blir fotsporene bevart. En geologisk tilfeldighet gjorde at over 400 fotspor ble fryst fast i tiden ved kanten av en innsjø på grensa mellom Tanzania og Kenya.

Dateringer av stedet har gitt usikre resultater, men flere forskergrupper regner med at fotsporene er rundt 11 000 år gamle.

De ble avsatt på det som var en gjørmeslette ved vannkanten, og fotsporene ble raskt oversvømt av vann fra innsjøen i nærheten. Det kan ha skjedd så raskt som noen timer etter at føttene hadde gått videre, ifølge en studie om funnstedet i tidsskriftet Palaeo.

En forskergruppe fra USA har nå prøvd å finne ut så mye de kan om hvem som faktisk gikk her for mange årtusener siden.

Fotsporene ble funnet i nærheten av denne innsjøen:

Kvinner? Barn?

Fotsporene som er avdekket ved Engare Sero, som stedet kalles, går i to forskjellige retninger, og i den ene retningen finner forskerne mange likehetstrekk blant fotsporene. Alle menneskene har gått barbent.

De forsteinede fotsporene ble funnet av Masaier i 2008, som er urfolksgruppen som lever i området.

17 mennesker har sannsynligvis gått sammen, i samme retning og i rundt samme hastighet. Skrittavstand tyder på at de holdt en hastighet på rundt 1,5 meter per sekund, som er vanlig ganghastighet.

Forskerne har brukt et stort utvalg moderne mennesker som sammenligningsgrunnlag, for å prøve å etablere hvor høye disse personene var ut fra størrelsen på føttene deres.

Denne størrelsen sier noe om kjønn også, ifølge forskningsartikkelen, som er publisert i tidsskriftet Nature Scientific reports.

Og forskerne tolker disse fotsporene som en gruppe mennesker som går sammen. De mener at det er snakk om 14 voksne kvinner og to menn, med et lite barn.

Disse menneskene gikk i en klar sørvestlig retning, men akkurat hva de skulle, er det dessverre umulig på finne ut av.

Et oversiktsbilde som viser fotsporene som til nå er avdekket. Du kan se de fra nedre venstre hjørnet av bildet.
Et oversiktsbilde som viser fotsporene som til nå er avdekket. Du kan se de fra nedre venstre hjørnet av bildet.

Hvor gamle er de?

Det er en del usikkerheter rundt disse tolkningene, blant annet fordi det er vanskelig å anslå kjønnet utifra fotsporene.

Menn er enklere, fordi de har større føtter. Men kvinner og yngre barn av begge kjønn kan overlappe i størrelse. Men forskerne har altså kommet fram til det de mener er en sannsynlig fordeling av denne gruppen.

Samtidig går alle fotsporene som er funnet her enten i sørvestlig eller nordøstlig retning, som kan tyde på at alle som gikk her måtte gå i dette sporet.

Det kan ha noe å gjøre med den lokale geografien, som kanskje er endret siden den gang.

Men forskerne trekker noen paralleller til atferd som finnes hos moderne urfolk, som Ache og Hadza-folket. Grupper med kvinner drar ut for å samle mat, hvor de enten har med seg større barn eller bærer på spedbarn.

Dette kan være samme type atferd som er bevart i fotsporene i Tanzania, spekulerer forskerne.

Referanse:

Hatala mfl: Snapshots of human anatomy, locomotion, and behavior from Late Pleistocene footprints at Engare Sero, Tanzania. Scientific reports, 2020. Sammendrag

Powered by Labrador CMS