Dette er knoklene av en iberisk kvinne som levde for over 5000 år siden, som hadde på seg en kjole av skjell- og ravperler. Hun ble funnet i et hulesystem som kalles Montelirio i Sør-Spania, og noe av raven kommer sannsynligvis fra Sicilia. (Bilde: Murillo-Barroso et al.)
Dette er knoklene av en iberisk kvinne som levde for over 5000 år siden, som hadde på seg en kjole av skjell- og ravperler. Hun ble funnet i et hulesystem som kalles Montelirio i Sør-Spania, og noe av raven kommer sannsynligvis fra Sicilia. (Bilde: Murillo-Barroso et al.)

Folk handlet med rav over hele Europa for tusener av år siden

Rav fra de baltiske landene og Sicilia endte opp i Spania for flere tusen år siden.

Rav har tydeligvis fascinert mennesker i mange, mange årtusener. Det har blitt funnet ravklumper med insekter i som ble samlet sammen av mennesker for mer enn 13 000 år siden på den baltiske kysten, ifølge denne forskningen i tidsskriftet Science.

Den forsteinede trekvaen kan være flere hundre millioner år gammel, og det dukker stadig opp forhistoriske dyr og insekter som, uheldigvis for dem, ble fanget i trekvaen. Et eksempel er denne bittelille slangen som havnet i kvae for nesten 100 millioner år siden.

Mange forbinder kanskje rav med danske suvenirbutikker, men rav har hatt en såpass viktig plass i visse kulturer opp gjennom menneskehetens historie at det har vært en handelsvare i tusenvis av år. Dette vises tydelig i et nytt forskningsprosjekt som har undersøkt ravperler og smykkesteiner i graver og ved monumenter i Spania og Portugal.

Forskerne har prøvd å finne ut hvor denne raven kommer fra, og de finner rav fra blant annet Sicilia og de baltiske landene. Den eldste importerte raven stammer fra graver som er nesten 6000 år gamle.

Signatur

Ideen er at rav fra ulike steder er av forskjellig kvalitet og sammensetning. Ravtypene har sin egen signatur som kan kjennes igjen med infrarød spektroskopi, hvor rav fra de forskjellige stedene vil absorbere infrarødt lys på forskjellige måter.

Forskerne har analysert rav fra mange forskjellige steder på den iberiske halvøyen, og de mener det er sterke bevis for at rav fra Sicilia kom inn på «markedet» der en gang for mellom 6000 og 5000 år siden.

Dette er blant annet perler som har blitt brukt til smykker eller klær, og de blir blant annet funnet ved monumenter, sammen med andre verdifulle og sjeldne varer som elfenben, gull og strutseegg.

Kulturendring

Men noe endret seg for mellom 4000 og 3000 år siden, og bruken av rav gikk tydeligvis skarpt nedover. Det er færre funn fra denne tiden, og på dette tidspunktet kommer det også rav fra helt fra baltiske områder inn i nåtidens Spania. De gamle handelsveiene med middelhavet blir tydeligvis forstyrret.

Forskjellige ravsteiner fra baltiske kilder. (Illustrasjonsbilde: Michal Kosior)
Forskjellige ravsteiner fra baltiske kilder. (Illustrasjonsbilde: Michal Kosior)

Det betyr ikke at det må ha vært handel mellom områder helt oppe ved Østersjøen og Spania, men at den baltiske raven kan ha blitt transportert og handlet med gjennom Europa, for så å havne på den iberiske halvøya.

Forskerne tror det dreier seg om en stor kulturendring som skjedde på denne tiden, og rav mistet kanskje noe av sin viktige, symbolske verdi.

Referanse:

Murillo-Barroso mfl: Amber in prehistoric Iberia: New data and a review. PLOS One, 2018. DOI: 10.1371/journal.pone.0202235. Sammendrag

Powered by Labrador CMS