Bildet viser figuren fra flere forskjellige vinkler. Legg merke til målestokken i midten av bildet.
Bildet viser figuren fra flere forskjellige vinkler. Legg merke til målestokken i midten av bildet.

Denne knøttlille fuglefiguren er mer enn 13 000 år gammel

Dette er den tidligste, kjente menneskapte dyrefiguren fra Øst-Asia.

Denne knøttlille figuren er bare 2 centimeter lang og litt over 1 centimeter høy, men den er altså over 13 000 år gammel, ifølge en ny forskningsartikkel i tidsskriftet PLOS One.

Figuren forestiller en liten fugl på en pidestall, og den ble funnet i et utgravningsfelt kalt Lingjing, Henan i Kina. Her har det tidligere blitt funnet over 100 000 år gamle rester av tidlige menneskeskaller, ifølge denne Science-studien fra 2017.

Men stedet har vært i bruk i lang tid, og arkeologiske spor fordeler seg over mange lag fra forskjellige tidsperioder.

Spurvefugl

På 1950-tallet ble det gravd ut en brønn her, før de arkeologiske undersøkelsene startet. Materialet som ble fjernet da brønnen ble gravd, har nå blitt undersøkt av arkeologene.

De fant blant annet flere spor av steinverktøyproduksjon, pyntegjenstander og denne lille fuglefiguren. Figuren er laget brent bein, og sannsynligvis skåret ut av det ytre laget av en knokkel.

Datering av andre gjenstander og laget fuglen lå i, tilsier at den er rundt 13 500 år gammel. Selv om fuglen har få detaljer, mener forskerne at blant annet den korte halsen og den lange halen tyder på at figuren skal forestille en spurvefugl.

Forskerne mener fuglen representerer en helt egen avbildningstradisjon, blant annet fordi den skiller seg fra andre fuglefigurer fra omtrent samme tid, som stammer fra andre områder som for eksempel Sibir.

Denne fuglen er også nesten 8500 år eldre enn den tidligste, kjente fugefiguren fra Kina. Dette er en fugl laget av jade, omtrent 5000 år gammel, ifølge forskningsartikkelen.

Hvordan ble den laget?

Forskerne, som blant annet inkluderer arkeolog Francesco d'Errico ved Universitet i Bergen, har også kartlagt hvordan denne fuglefiguren ble laget.

Forskerne finner at den er laget med sofistikerte verktøy, og basert på fargen og hvordan strukturen inne i figuren ser ut, estimerer de at den ble brent i mellom 1 til 3 timer i en temperatur mellom 300 og 500 grader.

Pidestallen gjør den også unik i en historisk sammenheng. Den er også balansert, slik at den kan stå av seg selv, ifølge avisa The Guardian.

Dette er en 3d-printet kopi i riktig skala
Dette er en 3d-printet kopi i riktig skala

De eldste figurene

De eldste, kjente dyrefigurene som ble laget av moderne mennesker er langt eldre enn denne fuglefiguren. De stammer fra dagens Tyskland, og er sannsynligvis opp mot rundt 40 000 år gamle.

Her er det også funnet en fuglefigur, i tillegg til det som kan være en hest, ifølge denne Nature-studien fra 2003. Disse figurene er en del større, og den tyske fuglefiguren er rundt 5 centimeter lang, ifølge studien.

Disse figurene er betydningsfulle fordi de viser hvordan folk lagde symbolske gjenstander. Dette blir tolket som et uttrykk for symbolsk tenkning, som betyr at man tenker på og vurderer ting som ikke finnes i umiddelbar nærhet, ifølge APA-ordboken. Dette henger sammen med evnen til å forestille seg abstrakte konsepter, og er en viktig del av det moderne menneskets utvikling.

Referanse:

Li Z, Doyon L, Fang H, Ledevin R, Queffelec A, Raguin E, et al : A Paleolithic bird figurine from the Lingjing site, Henan, China. PLOS ONE, 2020. DOI: 10.1371/journal.pone.0233370.

Powered by Labrador CMS