Prang-tempelet ved Koh Ker i Kambodsja. (Bilde: Peaceofangkor)
Prang-tempelet ved Koh Ker i Kambodsja. (Bilde: Peaceofangkor)

Ble denne mystiske jungelbyen forlatt etter bare noen få år?

Jungelbyen Koh Ker skal ha vært hovedstad i Khmer-riket i bare en kort stund på grunn av en tverr konge.

Publisert

Koh Ker ligger rundt 80 kilometer fra en av verdens mest berømte tempelbyer, Angkor i Kambodsja.

Dette er restene etter Khmer-riket, et digert imperium i Øst-Asia som omsluttet dagens Thailand, Laos, Kambodsja og deler av Kina og Vietnam da det var på sitt største.

Fra rundt år 800 og i flere århundrer framover var dette et mektig rike, og hovedstaden Angkor vokste seg diger mellom 800- og -1400-tallet. Det vanvittige tempelkomplekset Angkor Wat ble påbegynt på 1200-tallet.

Men Khmer-riket var et absolutt monarki, og dermed hadde de eneveldige kongene makt til å gjøre akkurat som de ville. Dette innebar også å bytte hovedstad, selv om all makten var samlet i Angkor.

Dette skal kongen Jayavarman IV ha gjort rundt år 920, ifølge Han bestemte at Koh Ker skulle være hovedstad, eller hovedstad sammen med Angkor. Han skal også ha få satt opp digre templer på relativt kort tid.

Denne nye hovedstaden varte ikke lenge. Noen tiår senere bestemte den nye kongen Rajendravarman at hovedstaden skulle tilbake dit den egentlig var. Ifølge historien om Khmer-riket ble Koh Ker helt forlatt på denne tiden.

Men virkeligheten er ofte mer komplisert enn som så.

På kartet under kan du se hvor restene av denne byen er i dag.

Fortsatt bebodd?

En forskergruppe har undersøkt den gamle myten om Koh Ker. Noe støtte finnes for myten, nemlig at de store templene er bygget i en arkitektonisk stil som stammer fra 900-tallet, ifølge artikkelen, som er publisert i tidsskriftet PLOS One.

De har tatt opp borekjerner av jordlagene i byen for å se etter spor av menneskelig aktivitet gjennom århundrene, som for eksempel forkullede partikler etter ildsteder og svedjebruk.

Ved å datere de forskjellige lagene kan de dermed bygge opp et bilde av når det var mye aktivitet i byen.

Folk og konger

Ikke overraskende ser dette bildet ganske annerledes ut enn i historien om Khmer-kongene. Forskerne mener de ser klare spor etter beboelse som øker på slutten av 800-tallet og fortsetter helt fram til 1400-tallet, med varierende intensitet.

Det var sannsynligvis mindre folk der etter at kongehuset flyttet, men forskerne mener at byen var absolutt i bruk. På midten av 1400-tallet blir det mindre og mindre aktivitet.

Men byen var sannsynligvis bebodd i nesten tusen år. Funn av forskjellige typer keramikk viser at det bodde folk her på 500-tallet.

Forskerne sier at dette går i mot den gamle tenkningen rundt Khmer-kongehusene, som sa at store folkemengder fulgte etter når de flyttet.

Referanse:

Hall mfl: Re-evaluating the occupation history of Koh Ker, Cambodia, during the Angkor period: A palaeo-ecological approach. PLOS One, 2018. DOI: 10.1371/journal.pone.0203962. Sammendrag