Denne soldaten holder utkikk i en skyttergrav ved Somme i Frankrike i 1916. Her kan du se en trekonstruksjon i skyttergravene. (Bilde: John Warwick Brooke)
Denne soldaten holder utkikk i en skyttergrav ved Somme i Frankrike i 1916. Her kan du se en trekonstruksjon i skyttergravene. (Bilde: John Warwick Brooke)

Flere tusen tømmerhuggere ble importert til Europa under første verdenskrig

Og millioner av trær gikk med til å bygge vestfronten gjennom Belgia og Frankrike.

Publisert

Første verdenskrig var en konflikt på en så stor skala at det blir uhåndterlig. I årene mellom 1914 og 1918 ble rundt 13 millioner soldater drept eller såret, og da snakker vi bare om vestfronten i Europa.

Den strakk seg blant annet gjennom Belgia og Frankrike, og dannet selve hovedkonflikten under første verdenskrig, etter at Tyskland invaderte Belgia, Luxembourg og Frankrike i 1914.

I løpet av årene som krigen varte, konstruerte sidene i konflikten gigantiske forsvarsverk langs frontlinjen. Det gikk fra enkle grøfter til kompliserte og avanserte systemer med skyttergraver, som snirklet seg i hundrevis av kilometer på ganske små områder.

Og alle disse byggeprosjektene krevde materialer, stort sett god gammeldags tømmer. Belgiske og nederlandske forskere har undersøkt bruken av tømmer og tømmer fra faktiske skyttergraver rundt den belgiske byen Ypres, som var åsted for noen av krigens mest brutale slag.

Rekrutteringsplakat fra Canada. (Bilde: Haneca et al./Antiquity 2018)
Rekrutteringsplakat fra Canada. (Bilde: Haneca et al./Antiquity 2018)

Tømte parker

Tømmer fra krigen dukker opp støtt og stadig i dette området. Bare det å pløye en åker kan avdekke skyttergraver, ifølge forskningen, som er publisert i tidsskriftet Antiquity.

Behovet for tømmer var så stort at det gikk hardt utover skogene i området. I Belgia ble det ryddet over 20 000 hektar med skog i løpet av krigen, og flere millioner trær ble fraktet til frontlinjene på begge sider gjennom krigen.

Tyskland hadde stort sett bare importert tømmer fra Russland og Østerrike-Ungarn, men de måtte begynne å ta av egen skog da krigen startet. Etterhvert ble behovet så stort at parker og alléer ble tømt for trær i de okkuperte områdene, ifølge forskerne.

Import var vanskelig for alle parter, fordi tyskerne senket handelsskip med ubåter gjennom krigen.

Behovet var så enormt fordi skyttergravene på begge sider måtte konstant repareres etter kraftig beskytning av artilleri.

Forskerne fant også bruk av Douglasgran i allierte skyttergraver, noe som sier ganske mye om tømmerbehovet. Dette er en vanlig tresort i Nord-Amerika, og det er en god sjanse for at dette trevirket ble importert fra for eksempel Canada, selv om det fantes små plantasjer i Europa på denne tiden også.

Stort sett var det brukt tresorter som fantes i nærheten av skyttergravene, naturlig nok.

Bevart tømmerkonstruksjon i en skyttergrav i Belgia. (Bilde: Flanders Heritage Agency/Haneca et al./Antiquity 2018).
Bevart tømmerkonstruksjon i en skyttergrav i Belgia. (Bilde: Flanders Heritage Agency/Haneca et al./Antiquity 2018).

Tømmerhuggere fra Canada

For å behandle og bruke alt dette tømmeret, trengtes det også fagfolk. I Canada ble det rekruttert tømmerhuggere som ble flyttet over til Europa for å bygge befestninger.

Etterhvert jobbet det mer 3000 canadiske tømmerhuggere i Frankrike og Storbritannia ved mange forskjellige sagbruk. Titusenvis av mennesker jobbet bare med å sage ned og transportere trær til frontlinjene.

Selv om det nå er mer enn hundre år siden første verdenskrig sluttet, dukker det fortsatt opp mange gjenstander fra denne gigantiske konflikten. Vi har tidligere blant annet skrevet om skyttergravskunst fra første verdenskrig, som viste hva folk kunne få til med beskjedne midler.

Referanser:

Haneca mfl: Timber for the trenches: a new perspective on archaeological wood from First World War trenches in Flanders Fields. Antiquity, 92(366), 1619-1639. doi:10.15184/aqy.2018.172.