Disse keramiske karene er noe av det vi har igjen av den snorkeramiske kulturen. (Foto: Einsamer Schütze/CC BY-SA 3.0)
Disse keramiske karene er noe av det vi har igjen av den snorkeramiske kulturen. (Foto: Einsamer Schütze/CC BY-SA 3.0)

De unge mennene som skapte en tidlig, diger europeisk kultur

Lenge før vikingtiden fantes snor-keramikk-kulturen i store deler av Europa. Den kan ha blitt til på grunn av unge, krigerske menn for mer enn 5000 år siden.

Migrasjonsbølger har preget menneskehetens historie. Massevis av folk har av forskjellige grunner valgt å reise til nye steder.

Noen ganger har dette ført folk til nye og ubebodde områder, for eksempel da de første menneskene bestemte seg for å krysse landbroen fra Asia til Nord-Amerika for kanskje rundt 12 000 år siden.

Andre ganger har folk på reise støtt bort folk som allerede bodde der. Romerne opplevde at tusenvis av migranter fra germanske stammer plutselig kom ned fra nord, noe som førte til mange store slag.

En stor, europeisk forskergruppe har prøvd å spore historien til en lite kjent, men svært utbredt europeisk kultur som eksisterte for rundt 5000 år siden: De snor-keramiske kulturene. Navnet kommer av den spesielle måten å pynte krukker og annen keramikk på.

En gren av denne kulturen spredte seg helt til Norge, hvor den kalles stridsøkskulturen, etter økser som har blitt funnet i graver fra denne tiden. 

De snor-keramiske kulturene spredte seg over hele midt-Europa, Russland, Danmark og Sør-Sverige, og den kan til og med ha sådd frøene til den germanske språkgruppen, som også norsk er en del av.

Denne kulturen kan ha oppstått på grunn av en folkevandring fra øst, ifølge en ny forskningsartikkel i tidsskriftet Antiquity.

DNA

Artikkelen bygger på tidligere forskning som undersøkte DNA fra mer enn hundre bronsealder-mennesker fra hele Europa. Mange av disse kom fra snorkeramiske graver.

Her mener de å kunne spore en ny genetisk variant som kan ha blitt innført av en annen folkegruppe: Yamnaya-folket. Dette skjedde for mer enn 5000 år siden.

De var en nomadisk steppekultur som levde i dages Ukraina og Russland, og de drev med kyr og hester.

Teorien til forskerne går ut på at snorkeramikk-kulturen ble til på grunn av en sammensmeltning av de eksisterende folkene som levde i midt- og øst-Europa med Yamnaya-folket. Europeerne drev med jordbruk, og etter hvert avsluttet Yamnaya-folket som levde med europeerne sin nomadiske livsstil.

Forskerne sier at den genetiske sammensetningen endret seg så raskt at det sannsynligvis er snakk om en ganske stor migrasjonsbølge.

Den nye artikkelen prøver å utforske akkurat hvordan denne sammensmeltningen skjedde.

Giftemål

Teorien går ut på at Yamnaya-folk flyttet seg lengre og lengre mot Europa, og på et eller annet tidspunkt begynte europeiske kvinner å få barn med menn i disse Yamnaya-utpostene.

Forskerne spekulerer i om disse utpostene bestod for det meste av unge menn som ikke hadde arvet jord eller rikdom av fedrene sine. Gamle, skriftelige kilder fra blant annet India, som har hatt mye kontakt med steppefolk gjennom årtusenene, beskriver små grupper med landløse krigere som reiste rundt i utkanten av steppeområdet.

Dette kan ha vært begynnelsen på en kultur som strakk seg langt inn Europa i løpet av 2000-tallet f.Kr.

Kartet viser utbredningen til de snorkeramiske kulturene på det største. Det heter Corded Ware culture på engelsk. (Foto: (Bilde: Dbachmann/CC BY-SA 3.0))
Kartet viser utbredningen til de snorkeramiske kulturene på det største. Det heter Corded Ware culture på engelsk. (Foto: (Bilde: Dbachmann/CC BY-SA 3.0))

Arkeologiske funn

Forskerne peker også på at det er mange kulturelle likhetstrekk med snor-keramikerne og Yamnaya-folket. Blant annet begynte noen av de snor-keramiske kulturene å begrave sine døde på samme måte som Yamnaya-folket.

Folk ble begravd i hver sin grav med forskjellige typer gravgods under små familie-gravhauger. Dette er annerledes enn de vanlige europeiske tradisjonene før denne tiden.

Mens de neolittiske europeerne lagde keramikk på denne tiden, gjorde ikke Yamnayene det. Forskerne går ikke inn i hvor det karakteristiske mønsteret kommer fra i denne artikkelen.

De går også inn på hvordan sammensmeltningen mellom europeerne og Yamnaya-folket kan ha gitt opphav til nye dialekter, som igjen kan ha lagt et tidlig grunnlag for germanske språk.

Dette er noe som skjedde for mange tusen år siden, men hvis forskernes teorier stemmer, har det vært med på å legge grunnlaget for de kulturene vi lever i nå.

Referanse:

Kristiansen mfl: Re-theorising mobility and the formation of culture and language among the Corded Ware Culture in Europe. Antiquity, april 2017. DOI: https://doi.org/10.15184/aqy.2017.17.

Powered by Labrador CMS