Jobbfrister kan tære på hjemmefronten

Folk som bruker fritiden på å nå tidsfrister, står i fare for å skade familielivet sitt, viser ny undersøkelse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Colourbox)
(Foto: Colourbox)

Kunnskapsarbeidere med mange tidsfrister havner i konflikter mellom arbeid og privatliv, konkluderer ny undersøkelse.

Undersøkelsen er nettopp offentliggjort i tidsskriftet Applied Psychology: Health and Well-Being.

– Det er tidligere påvist at høye krav på jobben gir flere konflikter mellom arbeid og privatliv. Denne undersøkelsen viser at det helt konkret kan være de mange tidsfristene som gir opphav til konfliktene.

Det sier seniorforsker Karen Albertsen fra Det Nasjonale Forskningscenter for Arbeidsmiljø, NFA, ifølge arbejdmiljoforskning.dk.

Samtidig betyr kulturen på arbeidsplassen mye for konfliktene mellom arbeid og familieliv.

Har man for eksempel en arbeidsplass som utviser fleksibilitet i forhold til henting av barn og omsorg for familien, oppstår det færre konflikter.

Medarbeidere på arbeidsplasser uten en familievennlig kultur, havner derimot i flere konflikter mellom arbeid og familieliv.

En viktig faktor

Men en familievennlig kultur på arbeidsplassen har samtidig innflytelse på en rekke andre viktige faktorer i spenningsfeltet mellom arbeids- og familieliv.

– Denne undersøkelsen tyder på at innflytelse på eget arbeid øker risikoen for konflikter hvis kunnskapsarbeideren er ansatt på en arbeidsplass uten familievennlig kultur, sier seniorforsker Karen Albertsen.

– Derimot er det en tendens til at innflytelse på arbeidet reduserer risikoen for konflikter hvis kulturen på arbeidsplassen er familievennlig.

– Det ser med andre ord ut til at høy innflytelse på jobben også krever høy innflytelse på privatlivet – altså en familievennlig kultur – hvis ikke det skal føre til konflikter mellom arbeid og privatliv.

Dette resultatet er imidlertid ikke bekreftet i andre undersøkelser.

Undersøkelsen

Medarbeidere ble blant annet spurt om jobben tar mye tid og energi og om det påvirker familielivet negativt.

De ble også spurt om medarbeideren hadde behov for å være på jobben og hjemme samtidig, og om venner og familie mente at vedkommende arbeidet for mye.

Spørsmålene omkring arbeidsplassens familievennlighet gikk på om det var mulig å ta seg av familien når det var nødvendig, og hvor fleksibelt arbeidet var i forhold til familiens behov.

___________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygård for forskning.no

Referanse

Psychosocial determinants of work-to-family conflict among knowledge worker with boundaryless work
 

Powered by Labrador CMS