Hjemmekontoret blir en del av den nye normalen. TØI beskriver det som en «hybridhverdag».
Hjemmekontoret blir en del av den nye normalen. TØI beskriver det som en «hybridhverdag».

Folk vil fortsette på hjemmekontor, det gir dårligere kollektivtilbud

Nesten halvparten av dem som har muligheten til å arbeide på hjemmekontor, kommer til å fortsette med det. Resultatet kan bli mindre kollektivtransport og flere biler på veiene.

De fleste har mulighet til å gjøre hele eller deler av jobben hjemmefra. 56 prosent av de yrkesaktive i Norge, nærmere bestemt. I kontorist-tunge Oslo er andelen helt oppe i 69 prosent.

Stor endring

For to år siden hadde de færreste hjemmekontor. En av åtte arbeidet hjemme en dag i uken eller mer.

Neste gang det blir en «normalsituasjon» uten stor smittefare, så blir den andelen mye høyere. Nesten halvparten av dem som kan, ifølge en studie fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

– Dette tyder på at vi går mot en grunnleggende endring i organiseringen av hverdagen, til en hybridhverdag, sier forskningsleder Susanne Nordbakke. Det vil si en hverdag der store deler av den yrkesaktive befolkningen arbeider hjemmefra en eller flere dager i uken.

Susanne Nordbakke regner med at nedgangen i kollektivtrafikken ikke bare skyldes hjemmekontoret, men også endringer i hva de reisende foretrekker.
Susanne Nordbakke regner med at nedgangen i kollektivtrafikken ikke bare skyldes hjemmekontoret, men også endringer i hva de reisende foretrekker.

Effektive

Nordbakke har gått gjennom sju undersøkelser om hjemmekontor og arbeidsreiser. De er gjort helt fra så mange som mulig ble sendt på hjemmekontor 12. mars i fjor, og frem til juni i år.

Mange forteller at de er mer effektive på hjemmekontoret enn på den vanlige arbeidsplassen. Dessuten gjør hjemmekontor det lettere å organisere hverdagslivet, og det hjelper på livskvaliteten. Det er spesielt de som holder til i åpent landskap, som ønsker hjemmekontor.

Det samme har Statens arbeidsmiljøinstitutt funnet ut.

– En person som jobber i et stort kontorfellesskap med mange forstyrrelser, vil nok være mer produktiv på hjemmekontor sammenlignet med en som til vanlig sitter på eget kontor, sier Stami-forsker Jan Olav Christensen på instituttets egne nettsider.

Spinkle kunnskaper

Stami har gått gjennom den internasjonale forskningen om hvordan hjemmekontoret påvirker helse og arbeidsmiljø. Den viser at de som har de mest komplekse arbeidsoppgavene, er mer fornøyde med hjemmekontoret. De er mer produktive, men samtidig har de dårligere balanse mellom jobb og fritid.

Direktør Pål Molander advarer bedriftene mot å fatte beslutninger om hjemmekontor på bakgrunn av kunnskaper som er for spinkle. Han mener at erfaringene fra hjemmekontoret under pandemien, ikke nødvendigvis er så verdifulle. Det sier han fordi omstendighetene har vært så spesielle. Det viktige er å kjenne resultatene fra forskningen som ikke er gjort i en unntakssituasjon, ifølge Stami-sjefen.

Færre tok bussen …

Ett sted er endringene tydelige, både med og uten hjemmekontor. Langt færre enn før reiser på arbeid med buss, tog, trikk eller bane.

Fra 2019 til 2020 sank passasjertallet på norsk kollektivtransport med 37,4 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Verst var nedgangen rett etter den første nedstengningen. I april, mai og juni i fjor hadde seks av ti kollektivreiser forsvunnet sammenlignet med et år tidligere.

… og færre tar bussen

Kollektivreisene har ikke nådd tilbake til gammelt nivå. Det siste hele kvartalet som SSB har tall fra – tredje kvartal i år – lå passasjertallet litt over fjoråret. Likevel ligger det 25 prosent lavere enn samme kvartal i 2019.

– Det er grunn til å tro at nedgangen i kollektivtransport ikke bare skyldes hjemmekontor, men at den også skyldes endringer i preferanser, sier Susanne Nordbakke til forskning.no.

Flytter ut av sentrum

TØI peker på at det kan se positivt ut for klimaet at folk ikke trenger å reise like mye som før for å gjøre jobben sin. Faren er at det også kan bety at flere av arbeidsreisene gjøres bak rattet i egen bil. Både fordi folk er mer bekymret enn før for å sitte tett på en full buss og fordi flere flytter ut av bykjernene.

En amerikansk studie om boligpriser, flytting og hjemmekontor viser en «smultringeffekt», forteller Nordbakke: Folk flytter fra bykjernen til forsteder litt lenger utenfor sentrum, men ikke lenger enn at de kan pendle til lokalene til arbeidsgiveren innimellom.

Varsler kutt i rutene

– Under pandemien så vi en klar dreining til mer bruk av individuell transport blant dem som fortsatte å dra på jobb – andelen som gikk, syklet og brukte bil økte på bekostning av kollektivtransport, sier Susanne Nordbakke.

Hun viser til tall fra Statens vegvesen og kollektivtrafikkselskapet Ruter. De viser at mens smittevernrestriksjonene var fjernet, gikk bilbruken tilbake dit den var før, mens kollektivtransporten er under normalen. De tallene gjelder Oslo og omegn. Der er både andelen kontorarbeidere og andelen kollektivtransportbrukere høy.

I Aftenposten har Ruter varslet kutt i rutetilbudet fra og med april. Forskning.no har spurt om hvor mye det er snakk om å kutte i tilbudet og om det er andre ting enn mer penger som kan hjelpe på situasjonen, men foreløpig har ikke Ruter kunnet svare på spørsmålene.

Referanser:

Susanne Nordbakke og Anja Fleten Nilsen: Korona, hjemmekontor og reisevaner. TØI-rapport 1863/2021, november 2021, ISSN 2535-5104

Lise Fløvik, Lars-Kristian Lunde, Jolien Vleeshouwes, Håkon Andre Johannessen, Live Bakke Finne, Benedicte Mohr, Ingrid Løken Jørgensen, Jan Olav Christensen: Arbeid hjemmefra, helse og arbeidsmiljø. En systematisk kunnskapsoppsummering. Stami-rapport nr. 3/2021, mai 2021. ISSN 1502-0932

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS